Jaunumi:

Atpakaļ
15.02.2012

LiepU ir uzstādīts modernizēts bibliotēkas aprīkojums

Noslēgusies Liepājas Universitātē īstenotā projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” pirmā kārta un LiepU ir uzstādīts modernizēts bibliotēkas aprīkojums. Šis ir būtisks  solis ceļā uz pilnīgu brīvpieeju LiepU bibliotēkā.


Liepājas Universitātes bibliotēka viena no pirmajām Latvijā ievieš RFID tehnoloģijas, tādējādi saglabājot savu  mūsdienīgas  universitātes bibliotēkas tēlu.


Uzstādītā RFID (Radio Frequency Identification) tehnoloģijās balstīta drošības sistēma paredz, ka grāmatas tiek aplīmētas ar RFID ielīmēm, bet bibliotēka aprīkota ar drošības vārtiem un videonovērošanas iekārtām. Tas palielinās drošības līmeni bibliotēkā. Nesankcionēti grāmatu iznešanas mēģinājumi tiks fiksēti videokamerās, par to signalizēs arī sarkana gaisma un pīkstieni pie izejas, turklāt, fiksējot mēģinājumu no bibliotēkas iznest nereģistrētu grāmatu, automātiski nobloķēsies izejas durvis.


Bibliotēkā ir pieejama self-check jeb pašapkalpošanās iekārta. Pašapkalpošanās bibliotēkā ir iespējama, noliekot grāmatu vai citu dokumentu ar RFID uzlīmi self-check paredzētajā vietā, kur tiks nolasīts kods, un uz ekrāna parādīsies informācija, vai grāmatu ir iespējams nodot jeb jādodas pie bibliotekāra.


Paralēli tam ir uzstādīti skeneri, no kuriem viens paredzēts lasītavas materiālu skenēšanai, kas ir bezmaksas pakalpojums, kā arī pašapkalpošanās kopētāji studiju darba vajadzībām. Papildus elektronisko resursu lasītavā ir uzstādīti 19 jauni datori, kas tiek izmantoti pasaules zinātnisko datu bāžu izmantošanai.


Ir pieejama arī book-drop jeb grāmatu nodošanas iekārta, kura ir izvietota ārpus bibliotēkas telpām. Tajā ir  iespējams nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.


LiepU bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, brīvpieejas lasītava, elektronisko resursu lasītava un četras nozaru lasītavas pie pētniecības struktūrvienībām. Grāmatu fondā atrodas ap 80 000 vienību.


Eiropas Reģionālā attīstības fonda 1.2.1.1. aktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta mērķis ir attīstīt vides zinību un informācijas tehnoloģiju un pārējo prioritāro studiju programmu spektru, atbilstoši vietējās, reģionālās nozīmes vajadzību nodrošināšanai speciālistu sagatavošanā. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 1837772, Universitāte nodrošina līdzfinansējumu Ls 142546 (7,83%), tai skaitā plānotā valsts budžeta dotācija Ls 130531 (7,17%), kā arī pretendē uz ERAF līdzfinansējumu Ls 1547437 (85%).