Jaunumi:

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 05.12.2022 00:00

Reflektantu ziemas uzņemšana kopīgajā doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”

Līdz 20. janvārim Liepājas Universitātē norisinās ziemas uzņemšana LiepU un RISEBA kopīgajā doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (40,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta);
 • doktorantūras projekta pieteikums.

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā. Pirms studiju līguma slēgšanas reflektants uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti attālināti laika posmā no 24. līdz 26. janvārim pēc individuāla grafika. Līgumu slēgšana notiks no 30. janvāra līdz 2. februārim: attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai klātienē LiepU, Lielā ielā 14, 242. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00).

Iestājpārbaudījumi doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas:

 • doktorantūras projekta pieteikums (pieejams šeit);
 • intervija angļu valodā par pretendenta iesniegtu projekta pieteikumu.

Papildu informācija par iestājpārbaudījumiem pie programmas direktores prof. Rasas Šmites, rasa@rixc.lv)

Vairāk par uzņemšanu skatīt šeit.