Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 24.11.2022 16:12

Divas dienas konferencē Liepājas Universitātē diskutē valodnieki

Divas dienas, 24. un 25. novembrī, Liepājas Universitātē notiek 27. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kurā piedalās gan nozares pētnieki, gan Liepājas Universitātes studenti. Plenārsēdē klātesošos sveica Liepājas Universitātes rektore Dace Markus: “Ir patīkami apzināties, ka nemierīgajā laikā ir noturīgas vērtības, kāda ir šī konference.”

Savukārt ar priekšlasījumiem plenārsēdē uzstājās ilggadējie centralizēto eksāmenu vērtētāji Daiga Straupeniece un Normunds Dzintars, kuri vēstīja par skolēnu rakstu valodu latviešu valodas un vēstures Valsts pārbaudes darbos 2021. gadā. Latvijas Universitātes pētnieks Māris Baltiņš runāja par profesora Jāņa Endzelīna darbību terminoloģijas komisijā, bet Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs un pētnieks Valts Ernštreits stāstīja par lībiešu valodas vietvārdiem.

Pētnieku darbs turpinās divās paralēlās sekcijās, kurās divu dienu laikā tiek nolasīti vairāk nekā trīsdesmit referāti. Konferences rīcības komisijas priekšsēdētāja Linda Lauze izteica prieku par iespēju zinātniekiem pēc ilgāka pārtraukuma atkal tikties diskusijās klātienē, kas dod pavisam citu sajūtu un atklāja, ka konferences noslēguma dienā tiks atklāts rakstu krājuma “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 26. laidiens.

Foto ŠEIT.