Jaunumi:

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 16.09.2022 14:13

Promocijas darbu aizstāv Kristīne Bārdule

Piektdien, 16. septembrī, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē promocijas darbu par tēmu “Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā” aizstāvēja un zinātnes doktora grādu izglītības zinātņu nozarē ieguva Kristīne Bārdule.

Darba zinātniskā vadītāja ir Liepājas Universitātes docente Lāsma Ulmane-Ozoliņa, recenzentes – Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene, Liepājas Universitātes profesore Linda Pavītola un Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Jānis Kapenieks.

Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes priekšsēdētājs Arturs Medveckis atzīst: “Mūsu promocijas padomē promocijas darbi tiek aizstāvēti regulāri. Tas liecina, ka speciālistiem ir vēlme celt zinātnisko kvalifikāciju, kas sekmēs akadēmisko un profesionālo izaugsmi.”