Jaunumi:

Atpakaļ
Rasa Šmite, 30.08.2022 10:49

Pagarināta uzņemšana “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” maģistriem

Līdz 12. septembrim turpinās pieteikšanās maģistra studiju programmai “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”, ko īsteno Liepājas Universitāte kopā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA.

Pieteikšanās – https://e.liepu.lv/magistrantura

Jauno mediju un audiovizuālās mākslas maģistra studiju programma Liepājas universitātē piedāvā dauzpusīgu studiju vidi (nodrošinam gan klātieni, gan iespēju piedalīties tiešsaistē) un budžeta vietas – gan jaunajiem māksliniekiem, gan topošajiem radošo tehnoloģiju profesionāļiem, gan citu jomu interesentam, – arī tiem, kas jau ieguvuši izglītību citās nozarēs, bet vēlas papildināt savas zināšanas nozarēs, kas saistītas ar radošām un digitālām tehnoloģijām, jauno mediju un skaņas mākslu, inovācijām, dizainu un laikmetīgo kultūru.

Par specializētajiem virzieniem

LiepU un RISEBA kopīgajā maģistra studiju programmā "Jaunie mediji un audiovizuālā māksla" Liepājas Universitāte īsteno divas specializācijas – “Digitālā māksla un imersīvie mediji” un “Skaņas māksla un audiokultūra”, savukārt RISEBA īsteno virzienu “Audiovizuālo mediju māksla”. Studijas notiek angļu valodā. Maģistra studiju ilgums ir 2 gadi, Liepājas Universitātes specializācijas virzienos ir pieejamas gan budžeta vietas (konkursa kārtībā pēc labākajiem vērtējumiem), gan maksas studijas.

Studiju procesam, radošajam darbam un eksperimentiem tiek nodrošināta plaša un augstvērtīga materiāli tehniskā bāze, un īpaši šajā studiju programmā studējošajiem pieejamas laboratorijas telpas praktisko darbu veikšanai un pētniecībai (Liepājā – Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā, MPLab) un Rīgā – RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6).

Savukārt studentu darbu izstādīšana un sasniegumu prezentēšana starptautiskajos jauno mediju mākslas tīklos norisinās ciešā sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC Rīgā, iesaistot studentus gan starptautiskajā RIXC Mākslas un zinātnes festivālā, gan izstādot labākos darbus RIXC galerijā Rīgā.

Mācībspēki

Maģistra programmā "Jaunie mediji un audiovizuālā māksla" ir apvienoti Liepājas Universitātes un RISEBA labākie mācībspēki –, starp kuriem ir atzīti digitālie mākslinieki, kino režisori, skaņas mākslinieki, komponisti, mediju teorētiķi no Latvijas, Ziemeļeiropas, Lielbritānijas un ASV.

RISEBA īstenotajā virzienā “Audiovizuālo mediju māksla” pasniedz tādi starptautiski pazīstami jauno mediju un audiovizuālās mākslas eksperti kā docenti Aigars Ceplītis, Kriss Heilss (Chris Hales), Elena Pērlmana (Ellen Pearlman) un citi.

Savukārt LiepU īstenotajā maģistra studiju specializācijā “Skaņas māksla” pasniedz tādi skaņu mākslinieki, elektroniskās mūzikas pārstāvji un komponisti kā Platons Buravickis, profesors no Latvijas Mūzikas akadēmijas Rolands Kronlaks, kā arī skaņu mākslinieki Krista Dintere un Ivo Tauriņš, kas paši ir Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas maģistra studiju programmas absolventi un kuru skaņas mākslas darbi regulāri tiek izstādīti RIXC galerijā Rīgā, Lenču ielā 2 (no trešdienas līdzi sestdienai 12.00-18.00, http://rixc.org)

Specializācijas virzienu “Digitālā māksla” vada māksliniece un profesore Rasa Šmite kopā ar Raiti Šmitu, asociēto profesoru no Latvijas Mākslas akadēmijas. Mākslinieku Šmitu jaunākais mākslas darbs ir imersīvā instalācija “Atmosfēriskais mežs”, kas tika nominēta Purvīša balvai 2021 un bija apskatām izstādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Studiju norises vietas un laiki

Maģistra programmā studijas notiek gan Liepājā, gan Rīgā, un tiek plānotas tā, lai būtu savienojamas ar darbu: ceturtdienu un piektdienu vakaros (18.00 – 21.00), un sestdienās (9.00 – 16.00).
1. semestrī studijas galvenokārt norisinās RISEBA universitātē Rīgā, visām specializācijām kopīgi apgūstot praktiskos moduļu kursus “Vizuālā kultūra” (10 KRP), “Audio kultūra” (5 KRP) un teorētisko kursu  “Konceptuālā domāšana un radošā pētniecība” (5 KRP).

2. semestrī Rīgā tiek apgūtas zināšanas praktiskajā modulī “Interaktīvā māksla un imersīvie mediji” (10 KRP) un teorētiskajā kursā “Radošās industrijas” (5 KRP), kā arī sākas studijas specializētajos (obligātās izvēles) virzienos “Digitālā māksla” un “Skaņas māksla” (5 KRP), kas notiek Liepājā
 

3. semestrī galvenokārt turpinās specializācijas priekšmeti Liepājā (15 KRP), un papildus Rīgā notiek studijas teorētiskajā kursā “Mediju teorija un pētniecības metodes (5 KRP)”, lai sagatavotos maģistra darba rakstīšanai.

4. semestris paredzēts individuālajam darbam pie maģistra darba, kurā ir jārealizē praktiskā daļa (mākslas darbs vai radošo tehnoloģiju projekts) un teorētiskā daļa (rakstu darbs apm. 60 lpp. apjomā), kopā ar darba vadītāju un ikmēneša starpskatēm Liepājā (vai tiešsaistē).
Studijās, kas ir teorētiskie priekšmeti, ir iespējams piedalīties attālināti (tiešsaistē).

Daļa no studiju procesa ir arī dalība Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas MPLab ikgadējā festivālā – Update starptautiskajā jauno mediju mākslas nedēļā (update.mplab.lv) un Skaņu dienās, kas notiek Liepāja, kā arī iesaistīšanās Jauno mediju kultūras centra RIXC ikgadējā starptautiskā Mākslas un zinātnes festivāla un konferences organizēšanas procesā, kas notiek ik gadu Rīgā. Kā arī no studentiem tiek sagaidīta aktīva iesaistīšanās LiepU organizētajās zinātniskajās un studentu konferencēs, kā izstāžu organizēšana un dalība tajās.

Par iestājpārbaudījumiem

Maģistra līmeņa studiju pretendentiem būs jāpiedalās iestājpārbaudījumā, kurā būs jāprezentē portfolio (līdzšinējā radošā darbība) un maģistra darba ideja (pieteiktā pētījuma tēma), un jāatbild uz jautājumiem.

Vairāk par uzņemšanu Liepājas Universitātē (specialitātēs: digitālā mākslas / vai / skaņas māksla: https://www.liepu.lv/lv/nac-studet,
par LiepU Mākslas pētījumu laboratoriju un citām jauno mediju mākslas studiju programmām – https://mplab.lv/.
Vairāk par uzņemšanu RISEBA Universitātē (specialitāte: audiovizuālā māksla):

https://www.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/jaunie-mediji-un-audiovizuala-maksla

Jautājumiem un saziņai:

rasa.smite@rixc.org, +371-26546776 – prof. Rasa Šmite, maģistra un doktrantūras programmas vadītāja Liepājas Universitātē (pirmdienās pulksten 10.00)

maija@mplab.lv – Maija Demitere, maģistra studiju programmas direktores asistente

uznemsana@liepu.lv, 2619 0339 – LiepU uzņemšanas komisija (darba laikā)