Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 06.01.2022 10:53

Studenti C daļas kursos apgūst gleznošanu

Liepājas Universitātes studentiem studiju laikā līdzās obligāti apgūstamajiem priekšmetiem tiek piedāvāti arī izvēles jeb C daļas kursi.

Šajā studiju gadā pirmo reizi bija iespēja papildus iegūt iemaņas un pieredzi gleznošanā mākslinieces Guntas Krastiņas vadībā, un to izmantoja studenti no visām fakultātēm ar un bez priekšzināšanām šajā jomā.

Gunta Krastiņa saka: “Visus studentus vienoja griba radoši izpausties un apgūt gleznošanas pamatus. Skatē izstādītajos darbos var redzēt to, ka studenti ir darbojušies ar lielu pašatdevi un radītprieku. Mans novēlējums – galvenais ir neapstāties savos radošajos meklējumos un rast prieku, attīstot sevi arī mākslā, ne tikai pamatprofesijā.”