Jaunumi:

Atpakaļ
23.01.2012

Sākusies pieteikšanās mērķstipendijām „Informācijas tehnoloģijas” maģistrantiem

Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir vienas maģistra studiju programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei. Mērķstipendijas tiek piešķirtas Eiropas Sociālā fonda projekta „Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr.2009/0153/1DP/1.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010) ietvaros laika periodam no 2012.gada 1. februāra līdz 2012. gada 30. jūnijam. 

Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Pieteikties konkursam var jebkurš LiepU „Informācijas tehnoloģijas” maģistrants, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Pieteikšanās mērķstipendiju konkursam notiks no 2012. gada 23. janvāra līdz 2012. gada 26. janvārim 313.telpā no plkst. 09.00 līdz 16.00

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas sēde notiks 30.janvārī plkst. 9:00 313. telpā. Sēdes laikā komisija izvērtēs pretendentu atbilstību Nolikumam par mērķstipendiju piešķiršanu projektā„Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē” III daļā minētajiem kritērijiem un izveidos pretendentu sarakstu atbilstoši nolikuma IV daļai. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par mērķstipendiju piešķiršanu, tiks izdots rektora rīkojums par mērķstipendiju izmaksu. Rektora rīkojums par piešķirtajām mērķstipendijām tiks publiskots LiepU interneta mājaslapā un informatīvā paziņojumā LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātē.


Kontaktinformācija: 

Projekta vadītāja Dr.sc.comp. Anita Jansone, tālr. 26493697


Detalizētāka informācija par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību: