Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 23.04.2021 08:51

Liepājas Universitātes virzība uz ilgtspējīgu attīstību

Liepājas Universitāte lēnām, bet neatlaidīgi ieņem savu vietu universitāšu reitingos. Tikko ir saņemta ziņa, ka starp pasaules ilgtspējā stiprākajām universitātēm novērtētas arī piecas Latvijas universitātes, tā liecina starptautiskais universitāšu reitings "The Times Higher Education Impact Rankings 2021". To vidū arī Liepājas Universitāte, kura ierindojas starp 800-1000 spēcīgākajām universitātēm.

Kopumā reitingā vērtētas 1154 universitātes no 94 valstīm. Reitingā pirmajā vietā ierindojusies Mančesteras universitāte no Lielbritānijas. Savukārt  Liepājas Universitāte vislielāko punktu skaitu ir saņēmusi kategorijās kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, ilgstspējīgas pilsētas un kopienas.

Šo gadu Liepājas Universitāte ir iesākusi, iekļūstot arī “zaļajā” pasaules universitāšu reitingā – UI GreenMetric World University Rankings. Tā mērķis ir izvērtēt pasaules augstākās izglītības iestāžu darbību zaļās politikas veidošanā un ilgtspējības nodrošināšanā, uzsvaru liekot uz globālās klimata maiņas problēmām, enerģijas un ūdens taupīšanu, atkritumu otrreizējo pārstrādāšanu un zaļo transportu.

Reitingā tika izvirzīti vairāki kritēriji: apkārtne un infrastruktūra, enerģija un klimata izmaiņas, atkritumi, ūdens, transports un izglītība un pētniecība. Liepājas Universitāte uzrādīja vislabākos rādītājus kategorijās: atkritumi, transports un enerģija, klimata maiņa. Pavisam reitingā šogad ir iekļautas 912 augstākās izglītības iestādes no 84 valstīm. No Latvijas tajā iekļuvušas 3 universitātes.

Liepājas Universitāte lepojas ar to, ka „dzīvo zaļi”. Tas ir studentu nopelns, ka gadu no gada pie universitātes plīvo Zaļais karogs, apliecinot Liepājas studentu ekoloģisko domāšanu. Studentu aicināti, mēs visi kāpjam pa kāpnēm, nevis izmantojam liftu, šķirojam atkritumus, ar apdomu lietojam papīru un elektrību.

Studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas”, ko piedāvā Liepājas Universitāte, sagatavo speciālistus, kas risina vides jautājumus un izstrādā tehnoloģijas, jo Kurzemes ekosistēma atļauj visdažādākos ar vidi saistītus pētījumus jūras, Liepājas ezera, tuvējo purvu un mežu vidē. Vides nozares mācībspēki sadarbojas ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, strādājot projektos, ka pēta dažādus vidi ietekmējošus faktorus. Docents Roberts Jūrmalietis atzīst: “Bioloģijas zinātne ir fascinējoša, uz fantastikas robežas. Tā ir interesanta gan bērniem, gan pieaugušajiem.”

Strādājot pie universitātes ilgtspējīgas attīstības, tiek domāts par to, kā ietekmi uz sabiedrību, vidi, pārvaldību, mobilitāti un uzņēmējdarbību nodrošina resursi, studiju programmas, pētniecība un projekti.