Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 08.04.2021 13:10

Absolventu stāsti: “Varu droši apgalvot – studēt nav par vēlu nevienā vecumā!”

Uldis Novickis

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes absolvents

Uldis Novickis ir Liepājas Pašvaldības policijas priekšnieks, kurš praktiski pierāda, kāda loma izglītībai ir karjeras veidošanā.

“Strādājot Pašvaldības policijā, ar katru darba dienu pieņēmās spēkā doma – VAJAG iegūt augstāko izglītību. Ne tāpēc, ka ļoti gribētos, ne tāpēc, ka interesētu, bet zemapziņā bija doma – VAJAG. 1998 gadā iestājos studiju programmā “Sociālais pedagogs””.

Īstā interese radās 2000-jā gadā. Tad sāku apzināties, ka varu (un kā varu) savu praktisko pieredzi savienot ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām. Sapratu, ka sociālo problēmu padziļināta  izzināšana ir tas, kas ļoti nepieciešams Pašvaldības policijas darbā, kurā galvenais virziens gan bija, gan ir un būs darbs ar dažādiem, bieži vien, ne pārāk priekšzīmīgiem sociālo slāņu pārstāvjiem. Banku aplaupīšanas, ķīlnieku sagrābšanas un citas negācijas mūsu pilsētā, par laimi, notiek reti. Lielākā problēma ir savstarpējās attiecības sabiedrībā – sadzīviskās ķildas un nesaskaņas, necieņa vienam pret otru, ētikas normu ignorēšana, vardarbība… Neizpaliek bez alkohola un narkotisko vielu nodarītā posta.

Lekciju ciklos iegūtās zināšanas, man ļāva izstrādāt savu praktiskās darbības modeli. Īpaši interesanti kļuva tad, kad profesore Anita Līdaka man piedāvāja veidot pašam savu lekciju ciklu. Galvenais uzsvars šajās lekcijās tika likts uz deviantas uzvedības cēloņiem un prevencijas iespējām. Laika gaitā sapratu, ka ļoti daudzus studentus paralēli lekciju tematiem interesē jautājumi, kā sevi un savus tuviniekus, kā arī savu īpašumu pasargāt tīri praktiski. Tapa lekciju cikls “Drošības un pašaizsardzības pamatprincipi”, kura veidošanā esmu par 90% izmantojis savu praktisko pieredzi.

Lai vēl profesionālāk varētu sniegt apmācību studentiem un arī citām interesentu grupām, iestājos un pabeidzu pedagoģijas maģistratūru, kā arī doktorantūras teorētisko daļu. Visu studiju laiku jutu pasniedzēju atbalstu un sapratni.

Ļoti interesantas un noderīgas ir bijušas Liepājas Universitātes organizētās konferences. Satikt savas jomas profesionāļus, piedalīties diskusijās un dalīties ar savu pieredzi, tas ir labs papildinājums manai zināšanu bagāžai. Varu droši apgalvot – studēt nav par vēlu nevienā vecumā! Tas attīsta personību un ļauj pilnveidoties savā profesijā.

Vēlos teikt Liepājas Universitātei lielu paldies par iespēju studēt, celt savu zināšanu līmeni, kā arī, par atļauju – izmēģināt savus spēkus un pielietot zināšanas pedagoģiskajā darbā.