Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 24.02.2021 09:46

Absolventu stāsti: “Mans stāsts aizsākās 1. septembrī, kas tika uzsākts universitātes statusā”

Agnis Timermanis

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs, klases audzinātājs. Skolotājs pēc sirds aicinājuma, to atzīst arī skolēni.

       2008. gada 1. septembris. Datums, kad aizsākās mans stāsts Liepājas Universitātē. Šo dienu atceros vēl joprojām, jo 1. septembris bija īpaši svinīgs –  tas bija 1. septembris, kas tika uzsākts universitātes statusā. Stāsts, kas aizsākās jau 2008. gadā ar lielākiem un mazākiem pārtraukumiem, turpinās vēl šobrīd.

          LiepU esmu absolvējis divas bakalaura studiju programmas. Pirmā programma bija “Ārējo sakaru vadība”, pēc tam absolvēju “Vēstures un sociālo zinību skolotājs” programmu. Studējot LiepU, esmu ieguvis kvalitatīvas akadēmiskās zināšanas, kuras man ir ļāvušas uz notiekošajiem procesiem sabiedrībā paraudzīties plašāk, iesaistīties dažādos starptautiskos projektos, gan arī profesionāli pilnveidoties pedagoģijas jomā.

Studiju laiku Liepājas Universitātē atceros kā neaizmirstamu un bagātīgu (daudzējādā ziņā) pieredzi, kas sevī ietver ne tikai studiju procesā iegūtās zināšanas, bet arī dažādas prasmes, kuras tika attīstītas darbojoties Studentu padomē. Studentu padome – tā ir iespēja iepazīt universitātes un studentu dzīvi visplašākajā mērogā, gan organizējot pasākumus studentiem, gan aizstāvot studentu intereses dažādās lēmējinstitūcijās universitātē un ārpus tās. Iesaistīšanās Studentu padomē ir man devusi iespēju iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, kuri kļuvuši par labiem draugiem un ģimeni.