Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 19.02.2021 08:53

Absolventu stāsti: “Mana pārliecība – cilvēkam ir jāmācās nepārtraukti visa mūža garumā”

Zita Lazdāne

Maģistra studiju programma “Vadības zinības”

Zita Lazdāne par liepājnieci ir kļuvusi, izdarot izvēles, un iemīlējusi šo pilsētu kā savējo. Darba dzīvē – Liepājas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja.

“Mums katram ir jābūt atbildīgam par savu, savas pilsētas un valsts attīstību. Ne tikai vārdos, bet arī darbos. Viena no iespējām, kas palīdz bagātināt sevi un rezultātā sniedz daudz lielāko pievienoto vērtību apkārtējiem, ir nemitīga pašizglītošanās.


Pirms sešiem gadiem ar ģimeni pārcēlāmies no Rīgas uz Liepāju un apzinot priekšrocības, ko sniedz šī pilsēta, sapratu - būtu grēks neizmantot iespēju, ka blakus ir Universitāte un bez lieka laika tēriņa ceļā uz Rīgu, var ērti papildināt savas zināšanas tepat mājās un iegūt otru augstākās izglītības diplomu – šoreiz maģistra grādu sabiedrības vadībā.


Mācības Liepājas Universitātē ir piemērota iespēja arī tiem, kuriem jau ir laba izglītība un gūta ievērojama darba pieredze, bet kuri tomēr vēlas turpināt papildināt savas zināšanas. Jo jebkura jauna grāmata, saruna ar izglītotiem cilvēkiem vai lekcija tikai bagātina katra personību un izaugsmi. Mana pārliecība - cilvēkam ir jāmācās nepārtraukti visa mūža garumā, tikai tā ir iespējama pilnvērtīga profesionālā un arī personīgā pašizaugsme un dzīve kopumā.”