Jaunumi:

Atpakaļ
Elīna Gorbačova, 11.02.2021 15:10

Aicinām studentus pieteikties Senāta stipendijai


Līdz 2021. gada 20.februārim
Liepājas Universitātes (LiepU) Studentu padome (SP) aicina studentus pieteikties Senāta stipendijai. Tas ir prestižs apbalvojums naudas izteiksmē. LiepU Senāts piešķir stipendiju pamatstudiju pilna laika studentam par labām sekmēm, aktīvu sabiedrisko darbību un LiepU popularizēšanu.

Stipendijai var pieteikties 2. un vecāku kursu studenti, kuriem ir labas sekmes un aktīva sabiedriskā darbība. Stipendijas apmērs ir 210 euro mēnesī pēc nodokļu nomaksas viena studiju semestra laikā.

Lai pieteiktos stipendijai, studentam SP ir jāiesniedz:

  • motivācijas vēstule, kurā pamato savu atbilstību stipendijas saņemšanai;
  • dekāna apstiprināts apliecinājums par visu iepriekšējo sesiju vidējo vērtējumu (tas nedrīkst būt zemāks par 8 ballēm);
  • ieteikuma vēstule no organizācijas vai studiju programmas direktora vai LiepU mācībspēka, kur raksturotas studenta aktivitātes, ieguldījums un nozīmīgums sabiedriskajā darbā;
  • sabiedrisko un universitātei nozīmīgo darbu apliecinājuma kopijas (dažādi dokumenti, goda raksti utt.).Pretendentus uz Senāta stipendiju var izvirzīt arī LiepU struktūrvienības un Senāta locekļi.

Plašāka informācija par stipendiju pieejama Nolikumā par Senāta stipendiju ŠEIT

Iesniegumu iesniegšana un neskaidrību gadījumā uz jūsu jautājumiem atbildes sniegs Elīna Gorbačova pa e-pastu: gorbacovaelina@gmail.com vai pa tel.: 26766401