Jaunumi:

Atpakaļ
Dace Markus, 26.10.2020 15:43

Rīkojums par darba režīmu

 

RĪKOJUMS

Liepājā

2020. gada 26. oktobrī                                                                                                        Nr. 78 - v

Par darba režīmu

 

Pamatojoties uz 23.10.2020. Ministra Kabineta noteikumiem Nr. 646 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" laika posmā no 26.10.2020. līdz 15.11.2020. LiepU ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:

1.

Attiecībā uz studiju procesa organizēšanu:

1.1. PĀRTRAUKT klātienes lekciju, nodarbību, semināru un citu klātienes studiju un pārbaudījumu organizēšanas formu īstenošanu;

1.2. Praktiskas nodarbības laboratorijās vai speciāli aprīkotās telpās NOTIEK pēc saskaņošanas ar dekānu;

1.3. Studiju procesu ORGANIZĒT attālināti atbilstoši esošajam lekciju sarakstam, izmantojot digitālās tehnoloģijas;

1.4.UZDOT fakultāšu dekāniem nodrošināt studiju procesu.

2.

NOTEIKT, ka pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas tiek īstenotas daļēji attālināti.

3.

PĀRTRAUKT konferenču un jebkādu citu klātienes pasākumu (kurā ir vairāk par 90 dalībniekiem) organizēšanu LiepU. Jebkura klātienes pasākuma rīkošana, kura dalībnieku skaits  ir mazāk par 90, jāsaskaņo ar rektori.

4.

Struktūrvienības vadītajiem NODROŠINĀT LiepU vispārējam personālam, tai skaitā zinātniskajiem institūtiem iespēju robežās darbu attālināti.

5.

ATCELT LiepU iepriekš apstiprinātos, bet vēl nenotikušus, kā arī neapstiprināt jaunus komandējumus vai darba braucienus darbiniekiem uz Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC) noteiktajām valstīm, ja pasākuma norise plānota līdz 2020. gada 14. novembrim.

6.

LiepU personālam, tajā skaitā studējošajiem strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757 ) un  Kārtību Covid-19 ierobežošanai Liepājas Universitātē (https://www.liepu.lv/lv/1299/covid-19), īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

7.

Turpmākais akadēmiskais process LiepU var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām.

8.

NOTEIKT, ka personālam un apmeklētājiem studiju ēka Lielā ielā 14 darbadienās un sestdienās ir atvērta no plkst. 7.30 līdz 20.00.

NOTEIKT, ka personālam un apmeklētājiem studiju ēka Kūrmājas prospektā 20 darbadienās ir atvērta no  8.00 līdz 18.00 un  sestdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Personālam un apmeklētājiem ieeja ēkās notiek uzrādot spēkā esošu LiepU apliecību, pārējiem apmeklētājiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar attiecīgo LiepU struktūrvienību (struktūrvienības vadītājam par apmeklētāju jāpaziņo šveicaram). Svētdienās LiepU ēkas ir slēgtas.

9.

UZDOT Saimniecības daļas vadītājai Agatei Pirktiņai nepieciešamības gadījumā nodrošināt ēku pieejamību (pēc struktūrvienību vadītāju argumentēta pieteikuma saņemšanas e-pastā: liepu@liepu.lv) citos laikos.

10.

NOTEIKT, ka LiepU bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Sestdienās - iepriekš pierakstoties.

11.

UZDOT struktūrvienību vadītājiem ar šo rīkojumu iepazīstināt sev pakļauto personālu, t.sk. dekāniem informēt studējošos.

     

Rektore                                                           (personiskais paraksts)                         D.Markus

 

Uldis Zupa 2021 3848

Jeļena Trukšāne 6340 7767

 

Noraksts: visām struktūrvienībām

 

 

NORAKSTS PAREIZS

LiepU galvenā lietvede                                                                                                          A.Stengrevica

26.10.2020.