Jaunumi:

Atpakaļ
Gundars Čiževskis, 15.10.2020 18:14

Paraksta Partnerības līgumu par projekta ”Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” pasākumu realizēšanu

Šodien Dabas mājā neformālā gaisotnē un, ievērojot visus piesardzības pasākumus, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere parakstīja Partnerības līgumu par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu projekta ”Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” plānoto pasākumu realizēšanu gan Dabas mājā, gan koprades telpā Autoru ielā.

Projektā Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte sadarbībā ar ZIIC pārstāvjiem izveidos 5 izglītības programmas gan bērniem, gan jauniešiem matemātikas, tehnoloģijas, inženierzinātnes un vides zinātnes jomās, kā arī paredzēts izveidot neformālās izglītības programmu skolotājiem. Savukārt Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte būs atbildīga par digitālajām instalācijām un eksponātiem, kas jau tuvākajā laikā būs apskatāmi Dabas mājā.

Parakstot līgumu, abas puses bija optimistiski noskaņotas, novēlēja viena otrai izdošanos un veiksmīgu sadarbību.

Projektu Liepājas pilsētas pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem – Tronheimas Zinātnes centru, Jærmuseet reģionālo muzeju Norvēģijā un Liepājas Universitāti, kā arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.

 FOTO