Jaunumi:

Atpakaļ
Elīna Gorbačova, 01.10.2020 10:11

Piesakies vienreizējai Sociālās palīdzības stipendijai

Līdz katra mēneša 15. datumam Liepājas Universitātes (LiepU) Studentu padome (SP) aicina studentus pieteikties vienreizējai Sociālās palīdzības stipendijai, iesniedzot nepieciešamos dokumentus 125. telpā vai arī iesniegumu iemest pastkastē, kura atrodas foajē. Tās mērķis ir sniegt studentam palīdzību ārkārtas dzīves situācijās – noticis nelaimes gadījums, finansiālu apstākļu dēļ nav iespējams iegādāties mācībām nepieciešamos materiālus vai citas preces ikdienas vajadzību nodrošināšanai, vai nomaksāt Dienesta viesnīcas īres maksu.

Stipendiju var saņemt, ja:
- nesaņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem;
- nav citu ienākumu, tai skaitā nesaņem stipendiju vai citu valsts pabalstu;
- esi sekmīgs LiepU students;
- ir maznodrošinātā vai trūcīgā statuss;
- nesaņem studējošo kredītu.

Stipendijas nolikumu un iesnieguma veidlapu meklē: https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi. Neskaidrību gadījumā uz jūsu jautājumiem atbildes sniegs Studentu padomes Sociālā virziena vadītāja Elīna Gorbačova pa tālruni 26766401 vai e-pastu: gorbacovaelina@gmail.com