Jaunumi:

Atpakaļ
Sintija Leigute, 08.09.2020 12:48

Aicinām personālu pieteikties Erasmus+ (KA107) mobilitātēm uz Krieviju, Meksiku un Dienvidāfriku

Liepājas Universitāte (LiepU) ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) ir noslēgusi Erasmus+ līgumu (Nr. 2020-1-LV01-KA107-077408), kas paredz LiepU personālam no šī gada līdz 2022./2023. akadēmiskajam studiju gadam doties starptautiskās mobilitātēs uz LiepU partneraugstskolām Krievijā, Meksikā un Dienvidāfrikā. Līdz ar to sešiem LiepU docētājiem un diviem darbiniekiem būs iespēja doties pieredzes apmaiņā uz pavisam sešām Krievijas augstskolām (Čečenijas Valsts pedagoģisko universitāti, Tveras Valsts universitāti, Ņižņevatorskas Valsts universitāti, Krievijas Valsts profesionālās pedagoģijas universitāti, Pētera Lielā Sanktpēterburgas Politehnisko universitāti un ITMO universitāti) tādās jomās kā vides zinātnes, filoloģija, māksla un eksaktās zinātnes. Savukārt uz Verakrusas Universitāti (University of Veracruz) Meksikā varēs doties divi docētāji un viens darbinieks no valodu jomas (angļu/franču vai spāņu valodas novirzieni), bet uz Kvazulu Natāla Universitāti (University of KwaZulu-Natal) Dienvidāfrikā – viens docētājs un viens darbinieks no pedagoģijas jomas. Tāpat arī LiepU būs iespēja uzņemt studentus, docētājus un personālu no visām minētajām partneraugstskolām.

 LiepU ir svarīgi stiprināt sadarbību ar partneruniversitātēm ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās, lai iegūtu inovatīvi starptautisku pieredzi, pilnveidotu studiju procesu ar pasaulē aktuālākajām izglītības tendencēm, ieviešot jaunas studiju metodes, kopīgi īstenojot pētniecības aktivitātes un dažādus projektus.

Starptautisko attiecību daļa aicina LiepU docētājus un darbiniekus iesniegt pieteikumus docētāju un darbinieku mobilitātēm atbilstoši iepriekš minētajās studiju jomās līdz 2020. gada 16. oktobrim (Starptautisko attiecību daļas 218. kabinetā). 

Pieteikuma anketu docētāju mobilitātei atradīsiet ŠEIT: https://www.liepu.lv/lv/51/docetaju-mobilitate

Darbinieku mobilitātei ŠEIT: https://www.liepu.lv/lv/52/darbinieku-mobilitate

Par pieteikšanos mobilitātei uz Krieviju lūgums sazināties ar Galveno speciālistu starptautiskās sadarbības jautājumos Patriku Morevu, e-pasts: acentrs@liepu.lv.

Par pieteikšanos mobilitātei uz Krieviju (tikai Vides zinātnēs), Meksiku vai Dienvidāfriku lūgums sazināties ar Starptautisko attiecību daļas vecāko referenti Sintiju Leiguti, e-pasts: sintija.leigute@liepu.lv.

                 Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu.