Jaunumi:

Atpakaļ
Jana Jansone, 12.08.2020 16:23

Papilduzņemšana, iestājpārbaudījumu grafiks

Liepājas Universitātē no pirmdienas, 17. augusta līdz 28. augustam notiks papilduzņemšana gan pamatstudijās, gan augstākā līmeņa studijās. Dokumentu iesniegšana studijām no 17. jūlija līdz 25. augustam 240.telpā (darba laiks P., O., T., C. 9.00 – 16.00; P. 9.00 – 13.00).

Iestājpārbaudījumi notiks 26. un 27.augustā un līgumu slēgšana no 31. augusta līdz 2. septembrim.

Topošajiem studentiem ir iespēja pieteikties uz visa līmeņa studiju programmām pilnā un nepilnā laikā. Valsts finansētās budžeta vietas vēl ir bakalaura studiju programmās “Skolotājs” (Apakšprogrammās: Latviešu valodas un literatūras skolotājs; Matemātikas skolotājs; Angļu valodas skolotājs; Dizains un tehnoloģiju skolotājs; Bioloģijas skolotājs;  Datorikas skolotājs), “Logopēdija”, “Sākumizglītības skolotājs”, “Sociālais darbinieks”, “Pirmsskolas skolotājs“ (1. līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma), “Informācijas tehnoloģija”, “Mehatronika”, “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija”, “Tūrisma un rekreācijas vadība“, “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”, “Eiropas valodu un kultūras studijas”.

Tāpat par valsts finansējumu var pieteikties uz maģistra studiju programmām “Informācijas tehnoloģija”, “Ekotehnoloģijas”, “Karjeras konsultants” un “Izglītības zinātnes”.

Informāciju par studiju programmām un uzņemšanas nosacījumiem varat saņemt, rakstot uznemsana@liepu.lv, zvanot 26190339

PAMATSTUDIJĀS nepieciešams:

Aizpildīt iesniegumu par studijām 240. telpā (Lielā iela 14, 2. stāvs), iesniegumam pievienot dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus un vienu fotokartīti. Piesakoties uz vienu studiju programmu, reģistrācijas maksa 35 euro*.

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • atestāts/diploms;

 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);

 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa (skat. uzņemšanas noteikumus).

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.


 

MAĢISTRANTŪRĀ:

Studijām var pieteikties gan elektroniski, gan klātienē:

Aizpildīt iesniegumu par studijām 240. telpā (Lielā iela 14, 2. stāvs), iesniegumam pievienot dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus un vienu fotokartīti. Piesakoties uz vienu studiju programmu, reģistrācijas maksa 30 euro*, par katru nākamo studiju programmu un/ vai virzienu – 10 euro.

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments;

 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • legalizēts augststākās izglītības dokuments** un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

SVARĪGI. Persona, iesniedzot dokumentus maģistrantūras studijām, vienlaicīgi iesniedz referātu (vai citu darbu saskaņā ar Uzņemšanas prasībām). Referāta izstrādē jāievēro LiepU metodisko norādījumu „Studiju darbu rakstīšana un noformēšana” 3.pielikums „Studiju darba noformējuma prasības” (pieejams www.liepu.lv).

*No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.

** Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Esi uzmanīgs un pievērs uzmanību iestājpārbaudījumiem un uzņemšanas noteikumiem: https://www.liepu.lv/lv/1254/uznemsanas-noteikumi-2020-2021

Līgumu slēgšana:

Ja pretendēsi uz maksas studiju vietu, tad līdz līguma noslēgšanai veic pirmo iemaksu par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā* ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokumentu, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

* https://www.liepu.lv/lv/148/akreditacijas-registracija-rekviziti

 

Pilna un nepilna laika pamatstudiju programmu konsultāciju, iestājpārbaudījumu grafiks

Studiju programma

Iestājpārbaudījumu 
komisijas priekšsēdētājs

Iestājpārbaudījumu 
veids

Konsultāciju un iestājpārbaudījumu
laiki

Trešdiena,

26.08.2020.

Ceturtdiena,

27.08.2020.

Dizains

Inta Klāsone

Kompozīcija (portfolio prezentācija)

 

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

225. telpa

Jauno mediju māksla

Dzintra Vīriņa

Kompozīcija (portfolio prezentācija)

 

Plkst.14:00

Kūrmājas prospekts 13,

010. telpa

Logopēdija

Gundega Tomele

Kombinētais pārbaudījums

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

243. telpa

 

Pirmsskolas skolotājs

Jana Grava

Kombinētais pārbaudījums

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

317. telpa

 

Skolotājs; Sākumizglītības skolotājs

Linda Pavītola

Kombinētais pārbaudījums

Plkst.12:00

Lielā iela 14,

327. telpa

 

Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes latviešu valodā, var kārtot LiepU iestājpārbaudījumu latviešu valodā

Diāna Laiveniece

Latviešu valoda

 

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

221. telpa

Eiropas valodu un kultūras studijas

Elita Balčus

Vācu valoda

 

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

320. telpa

Franču valoda

 

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

320A. telpa

Krievu valoda

 

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

323. telpa

Spāņu valoda

 

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

320. telpa

 

Pilna un nepilna laika augstākā līmeņa studiju programmu konsultāciju, iestājpārbaudījumu grafiks

Studiju
programma

Iestājpārbaudījumu
komisijas priekšsēdētājs

Iestājpārbaudījumu
veids

Konsultāciju un Iestājpārbaudījumu laiki

Trešdiena,

26.08.2020.

Ceturtdiena,

27.08.2020.

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

 

Rasa Šmite

 

Mākslas pētījuma pieteikuma maģistra darbam prezentācija un

Portfolio prezentācija

 

 

Plkst. 12:00

Attālināti, izmantojot platformu Microsoft Teams

Rakstniecības studijas

Zanda Gūtmane

Pārrunas

 

Plkst. 12:00

Lielā ielā 14

243.telpa

Informācijas tehnoloģija

Anita Jansone

Pārrunas un referāts

plkst. 12.00

Lielā iela 14,

426a. telpa

 

Ekotehnoloģijas

Roberts Jūrmalietis

Rakstisks pārbaudījums un

pārrunas

 

plkst. 12.00

Liela iela 14,

412. telpa

 

Mūzikas terapija

Mirdza Paipare

Klavierspēle un vokālā improvizācija un pārrunas

 

Plkst. 12:00

Lielā iela 14,

121. telpa

 

Izglītības zinātnes

Pāvels Jurs

Kombinētais pārbaudījums

Plkst. 14:00

Lielā iela 14,

229. telpa

 

Vadības zinības

 

Uldis Zupa

 

Referāts

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem

Karjeras konsultants

 

Ilze Miķelsone

 

Referāts

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem

Sociālais darbs

 

Alīda Samuceviča

 

Referāts

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem