Jaunumi:

Atpakaļ
Inta Klāsone, 28.05.2020 00:00

Licenci saņēmusi kopīgā doktora studiju programma

Studiju kvalitātes komisijas 27. maija sēdes darba kārtībā  bija jautājums par doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" licencēšanu, un nu jau ir saņemta doktora studju programmas licence.

Eksperti – AIC/AIKA deleģētā eksperte Mg. psych., Dr. paed. Ilze Kalniņa-Dauga, Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais eksperts Dr. paed. Romans Alijevs un Latvijas Studentu apvienības deleģētais eksperts Mg. oec. Reinis Lasmanis rekomendēja licencēt minēto studiju programmu.

Kopīgās doktora studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” tiek uzņemti studenti ar maģistra grādu izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grādu humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību un vismaz divu gadu pedagoģisku darba pieredzi izglītības institūcijā. Iegūstamais grāds: zinātnes doktora grāds (Ph.D.) izglītības zinātnēs.