Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 20.03.2020

Kā veicas, studējot attālināti

Ir pagājusi nedēļa, kopš Liepājas Universitātes studenti studē attālināti. Tā ir pirmā pieredze, mācoties šādā veidā, tā ir jauna gan studentiem, gan pasniedzējiem.

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Linda Pavītola secina: “Viss notiek – studenti un pasniedzēji ir apzināti, materiāli tiek nosūtīti. Tajos studiju kursos, kas ir noslēguma fāzē, tiek izvērtēti noslēguma darbi. Pedagoģiskās prakses no jauna netiek uzsāktas, bet par tām, kas jau ir iesāktas pirms ārkārtas situācijas, tiek izvērtēts, vai ir iespējams praksi pabeigt attālināti.”

Arī Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē studijas notiek, ievērojot katras studiju programmas specifiku, dekāne Zanda Gūtmane piebilst: “Iespējams, sāksim izmantot arī ko līdz šim maz izmantotu - grupu tiešsaistes komunikācijas rīku MS Teams. Vislielākās problēmas šobrīd rada bibliotēku nepieejamība, jo ne visi studiju materiāli ir digitalizēti. Tāpat problēmas ir tajās studiju programmās, kuru darbībai svarīgas ir dažādas iekārtas vai attīstītas tehnoloģijas un programmatūra, kuru gluži vienkārši nav studentu rīcībā. Bez tām jaunas prasmes nevar attīstīt, tāpēc dažos gadījumos būs jādomā kādi citi risinājumi.”

Studentu padomes priekšsēdētāja Anna Margreta Vērdiņa atzīst: “Neviens nezināja, ka tā notiks – šādai situācijai negatavojāmies ne mēs, ne pasniedzēji. Mācību materiāli tiek iesūtīti, studenti vienojas ar pasniedzējiem, kā tiks nokārtoti priekšmeti. Tā noteikti ir iespēja gan pasniedzējiem, gan studentiem izprast virtuālās mācības.”