Jaunumi:

Atpakaļ
Ieva Ozola, 20.01.2020

LiepU inženierzinātņu studenti apgūst darba tirgū nepieciešamās prasmes

Pilsētas attīstībai ir būtiska tāda uzņēmēju un izglītības iestāžu sadarbība, kas rada ilgtermiņa ieguvumus un ir atspēriens izaugsmei. Svarīga loma šajā sadarbībā ir arī Liepājas pašvaldībai, kas veido atbalsta pasākumus un ļauj savstarpējai sadarbībai būt pilnvērtīgai un sasniegt rezultātus.

Pateicoties Liepājas pilsētas domes finansējumam, 2019. gadā LiepU inženierzinātņu studentiem bija iespēja gūt pieredzi no nozares profesionāļiem, sadarbojoties ar “Accenture Latvia”, “Devs.lv”, ”Emergn”, “Giraffe360”, “InPass”, “TestDevLab”, kā arī strādāt ar ārzemju vieslektoriem.

Nepārtraukta izglītošanās, kam palīdz spēki, ko piesaistām no ārpuses, ir veids kā saglabāt spēcīgas pozīcijas konkurences apstākļos. Labāko speciālistu vadītas praktiskās mācības ļauj studentiem iepazīties ar rīkiem, kādu nav universitātes rīcībā, stiprināt praktiskās iemaņas testēšanā un programmēšanā, lietu interneta un mākslīgā intelekta izmantošanā un radīšanā.

Šajos semināros studenti ir papildinājuši teorētiskās un galvenokārt praktiskās iemaņas – sadarbības akcents tika likts uz praktiskiem semināriem un meistarklasēm. Tas ir ieguvums visiem – studenti gūst praktisku pieredzi un ieskatu par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm, savukārt uzņēmēji noskata nākotnes darbiniekus. Studenti, kas jau studiju laikā sadarbojas ar uzņēmējiem, atrod savu vietu pilsētā un turpina veidot karjeru tieši Liepājā, tādējādi veicinot arī pilsētas kopējo izaugsmi.

2019. gadā Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte ir piedalījusies šādos sadarbības projektos:

1. “TestDevLab” UI projektu darbnīca

Liepājas Universitātes Informācijas tehnoloģiju studenti divas dienas piedalījās praktiskās nodarbībās, kuru laikā guva zināšanas par UI automatizācijas projektu struktūru un izveidi.

2. “Accenture” čatbotu (chatbots) darbnīca

Darbnīcas laikā studenti uzzināja par virtuālo asistentu darbības principiem un pielietojumu iespējām, un praktiskajās nodarbībās veidoja savus virtuālos aģentus.

3. Attēlapstrādes darbnīca ar "Giraffe360"

Nodarbības laikā studenti apguva OpenCV pamatfunkcijas – video ielasi, sadalīšanu attēlos, attēla modificēšanu. Darbnīcas otrajā daļā noskaidroja, kā automātiski iegūt augsta līmeņa informāciju no attēliem (atrast objekta atrašanās vietu attēlā), izmantojot konvolūciju neironu tīklu (brīvpieejas projekts YOLO).

4. “Accenture” seminārs IT studentiem

Studenti iepazinās ar testēšanas nozīmi IT nozarē. Semināra praktiskajā daļā bija iespēja gūt pieredzi mājas lapu uzlabošanas procesos un stiprināt komandas darbu.

5. Seminārs par GIT izmantošanu ar “Devs.lv”

Semināra laikā studenti iepazinās ar labo praksi, izmantojot GIT koda versionēšanu; GIT populārākajām versijām;  versionēšanas procesu; programmatūras koda konfliktu risināšanu; apskatīja GIT funkcijas; apguva REPO izstrādi.

6. “InPass” darbnīca

Seminārs/darbnīca “Inženiertehniskie risinājumi vides monitoringa sistēmas izveidē”.

7. Seminārs ar “Giraffe 360”

Studenti apguva tēmas “Ievads attēlapstrādē un datorredzē, izmantojot programmēšanas valodu Python”, “Pamatiemaņu apgūšana ar Open CV”, “Automātiska informācijas ieguve no attēliem, izmantojot konvolūciju neironu tīklu”.

Par semināros gūtajām zināšanām studenti saņēmuši sertifikātus, un regulāras studentu aptaujas liecina, ka šādi semināri un mācības ir vitāli svarīgas, jo sniedz ieskatu apgūstamās profesijas praktiskajā pusē un paaugstina studenta vēlāko efektivitāti darba tirgū. Tas ir studentu, universitātes un pilsētas ieguldījums nākotnē!

FOTO skatīt šeit