Jaunumi:

Atpakaļ
Džeina Kleina, 17.12.2019

Liepājas Universitāte izsludina pieteikšanos stipendijai vidusskolēniem

Liepājas Universitāte izsludina gadskārtējo stipendiju konkursu vidusskolēniem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu Liepājas Universitātē.

Stipendija vienam vidusskolas 12. klases skolēnam tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā, kā arī par sabiedrisko līdzdalību dažādās jauniešu un skolēnu organizācijās.  Stipendijas apmērs ir 142,50 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumi stipendijai jāiesniedz Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, LV-3401), 217a. telpā 2020. gada 13. līdz 17. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00.

Stipendijai pretendents piesakās personīgi vai atsūtot dokumentus pa pastu. Pieteikumam (aizpildītai veidlapai) jāpievieno:

  • motivācijas vēstule (apjoms 1 lapa);
  • pretendenta CV (dzīvesgājums);
  • mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu u.tml. kopijas);
  • skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī (ne zemāks par 7,5 ballēm);
  • skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstules.

Ar Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem var iepazīties šeit: https://www.liepu.lv/uploads/files/Nolikums%20par%20LiepU%20stipendiju%20vidusskoleniem_4.pdf

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Papildu informācija, rakstot uz e-pastu: dzeina.kleina@liepu.lv vai zvanot pa tālruni 63407783.