Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 03.12.2019

Par valodu problēmām zinātniska diskusija notiek Maskavā

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asociētā profesore Valentīna Kaļiņina ir atgriezusies no Maskavas (Krievija), kur piedalījās Maskavas Lomonosova Valsts Universitātē notikušajā VII starptautiskā zinātniskajā konferencē “Teksts: problēmas un perspektīvas. Pētīšanas aspekti apmācības un mācīšanas mērķiem”.

287 zinātnieki no12 valstīm trīs dienas 12 sekcijās diskutēja par valodas jautājumiem.  Asociētā profesore Valentīna Kaļiņina konferencē piedalījās lingvokulturoloģijas un starpkultūru komunikācijas sekcijā ar referātu “Svešvaloda kā profesionālās radošās identitātes resurss”.

Valentīna Kaļiņina stāsta: “Konferences novitāte šoreiz bija apaļā galda diskusija par tēmu “Mūsdienu mediju teksta lingvodidaktiskais potenciāls”. Konferencē piedalījās divas lielākās mācību literatūras izdevniecības Krievijā ar prezentācijām par jaunumiem, kā arī dalībniekiem tika nodrošināta saturīga kultūras programma.”