Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 29.11.2019

Zinātnieki diskutē par zinātnes valodu

28. un 29. novembrī Liepājas Universitātē notiek 24. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kurā 80 zinātnieki no četrām valstīm divu dienu garumā četrās sekcijās diskutē par valodas jautājumiem. Šīs konferences novitāte ir diskusija par zinātnes valodu, kurā tematiski iekļaujas desmit referāti.

Viedoklis par zinātnes valodu kā šī brīža valstiskā aktualitāte dominēja arī konferences plenārsēdē. Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, sūtot sveicienus no Tartu Universitātes, kur uzstājās zinātniskā konferencē, teica: “Mēs runāsim latviski, tāpat kā savā valodā to dara lietuvieši un igauņi, mēs pierādīsim, ka latviešu valodā var runāt par zinātni!” Savukārt konferences rīcības komitejas priekšsēdētāja Linda Lauze atzina: “Pagājušā gada konferencē mums uzstājās baltists no Japānas, kurš par latviešu valodu runāja latviešu valodā. Mums ir iespēja nepaļauties ārējiem spīguļiem, saglabāt latviešu zinātnes valodu un turpināt to pētīt.”

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Vineta Ernestsone, kura plenārsēdē uzstājās ar referātu “Valsts valodas politikas saskarjomu izvērtējums: ar skatu nākotnē” atzina, ka dokuments, kurš nosaka promocijas darbu aizstāvēšanu tikai angļu valodā, ir tikai projekts, kas šobrīd ir izsūtīts nozares profesionāļiem vērtēšanai.

Savukārt komunikāciju jomas profesors Ainārs Dimants konferencē aicināja apvienot spēkus komunikācijas un valodas nozares zinātniekiem, lai kopīgi strādātu pie latviešu valodas komunikācijas terminu vārdnīcas.

Foto ŠEIT.