Jaunumi:

Atpakaļ
Dace Markus, 29.11.2019

100. gadadiena kopš Tartu Universitāte ir nacionālā universitāte.

28. novembrī par godu 100 gadiem kopš igauņu  valoda kļuvusi par studiju valodu augstākajā izglītībā un Tartu Universitāte kļuvusi par nacionālu universitāti Tartu Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju organizēja starptautisku konferenci “Nacionālās universitātes globālajā pasaulē.”

Konferencē no Latvijas īpaši aicinātas uzstāties bija divas referentes – profesore Dace Markus (LiepU) par tematu “Valoda augstākajā izglītībā Latvijā: vēsturiskais un politiskais aspekts” un profesore Ina Druviete (LU) par tematu “Nacionālā un starptautiskā valoda augstskolās: konfrontācija vai koeksistence. Latvijas piemērs”.

No Lietuvas īpaši aicinātas bija profesore Meilute Ramoniene (VU), kura runāja par tematu “Lietuviešu valoda pasaules universitātēs” un profesore Ineta Dabaršinskiene (Vytauta Didžiojo U), kura stāstīja par globalizāciju kā lietuviešu valodas perspektīvu. Par Tartu Universitātes pieredzi stāstīja profesore Birute Klaas-Lang, bet igauņu valodas nozīmīgumu augstākajā izglītībā uzsvēra ministrijas kanclers Marts Laidmets.

Atzīmējot humanitāro un mākslas zinātņu panākumus minētajos 100 gados, tika prezentēta kolektīvi sarakstīta grāmata ”Humanitaaria 100-aastases rahvusülikoolis”. Visu trīs valstu valodnieces saņēma aicinājumu sagatavot rakstus par Baltijas valstu pieredzi valsts valodas statusa stiprināšanā augstākajā izglītībā prestižajam žurnālam “Journal of Baltic Languages”.

Foto no kreisās Dace Markus, Ineta Dabaršinskiene, Birute Klaas-Lang, Meilute Ramoniene, Ina Druviete.