Jaunumi:

Atpakaļ
Ilze Meire, 07.10.2019

Informācija par studiju maksas individuālajiem grafikiem

Kontaktpersona par studiju maksas individuālo grafiku sastādīšanu – LiepU metodiķe Ilze Meire (Lielā iela 14, 317.a telpa).

Pieņemšanas laiki: 

10.oktobrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00
15.oktobrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00
23.oktobrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00
31.oktobrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00

4.novembrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00
11.novembrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00
20.novembrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00
27.novembrī | plkst. 8.30 – 12.00; 13.00 - 16.00

Ārpus pieņemšanas laika, iesniegums par studiju maksas individuālo grafiku aizpildāms elektroniski (skatīt https://www.liepu.lv/lv/674/iesniegumu-veidlapas) un nosūtāms uz e-pastu: ilze.meire@liepu.lv.

Tālākās darbības notiks pēc apstiprinoša e-pasta saņemšanas no LiepU metodiķes Ilzes Meires.