Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 07.10.2019

LiepU strādā viespasniedzējs no Portugāles

Liepājas Universitātē nedēļas garumā ar Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studentiem strādāja viespasniedzējs Pedro Urbano no Portugāles Koimbras Universitātes (University of Coimbra).

Pedro Urbano ir psihologs, pētnieks, kurš ar studiju programmu “Dizains”, “Rakstniecības studijas”, kā arī doktorantūras programmu studentiem runāja par mākslas uztveri, mākslas pedagoģiju, mākslas kritiku un citām tēmām.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes nodaļas vadītāja Inta Klāsone un lektore Solvita Spirģe-Sēne Koimbras Universitātē viesojās gada pirmajā pusē un izveidotās sadarbības rezultātā Pedro Urbano lasīja lekcijas Liepājas Universitātes studentiem.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane atzīst: “Viespasniedzējs uzskatāmi parādīja, kā psiholoģijas atziņas izmantot dažādās zinātņu un mākslas jomās, apliecinot starpdisciplināru pieeju.”