Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 22.07.2019

LiepU darba vizītē apmeklē izglītības un zinātnes ministre

Šodien darba vizītē, lai iepazītos ar Liepājas Universitātes attīstības virzieniem, bija ieradusies izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un pavadošās personas.

Liepājas Universitāti tikšanās reizē pārstāvēja studiju prorektore Māra Zeltiņa, zinātnes prorektore Ieva Ozola un fakultāšu dekānes. Saruna noritēja lietišķā gaisotnē. Ministre apsveica Liepājas Universitāti ar labajiem uzņemšanas rezultātiem, jautāja par universitātes kopējo studentu skaitu, studiju programmām, to stratēģisko dalījumu, Padomnieku konventa darbību un citiem jautājumiem.

Diskusija raisījās par doktorantūras studijām – ministre uzsvēra nepieciešamību jaunajiem zinātniekiem darboties universitātē. Savukārt zinātnes prorektores jautājums bija par doktorantu stipendiju apmēriem, kā arī atzinums par akadēmisko diskusiju samazināšanos – zinātnieks nedrīkst palikt viens ar savu tēmu.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane izteica rūpi par humanitāro zinātņu lomu izglītībā, kā arī profesionālo un akadēmisko studiju dalījumu. Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga informēja par SAM projekta norisi labākas pārvaldības veidošanā Liepājas Universitātē. Īpaša interese ministrei bija par jaunveidojamo pedagoģijas programmu darbību, ar norādi, ka tām ir jābūt ar piesaisti skolām, kā arī norādīja uz bīstamībām procesā. Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere gan norādīja, ka pedagoģiskās vakances ir apzinātas un pedagoģijas programmu virzība ir skaidra.

Runājot par inženierzinātņu studentiem, abas puses izteica bažas par vājo reflektantu sagatavotību matemātikā, bet Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne Anita Jansone uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā IT uzņēmumu pieaugums Liepājā ir 68%, un šajā procesā nenoliedzami ir piedalījušies fakultātes studenti, absolventi un mācībspēki.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska vērsa universitātes amatpersonu uzmanību uz jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgi ministrijas skatījumā, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti Latvijā, kā arī uzklausīja to, kas svarīgs Liepājas Universitātes ceļā uz pilnveidošanos.

Foto ŠEIT.