Jaunumi:

Arhīvs
Atpakaļ
Simona Laiveniece, 21.05.2019

Noslēguma fāzē ieiet projekts RUECVET

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asociētā profesore Valentīna Kaļiņina un galvenais speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos Patriks Morevs ir atgriezušies no Maskavas (Krievija), kur laikā no 13. līdz 17. maijam piedalījās Starptautiskajā noslēguma konferencē Erasmus+ projekta RUECVET izvērtēšanā.

Projektā piedalās piecas valstis – Latvija, Malta, Kipra, Krievija un Uzbekistānas, tas ilgst jau 3 gadus un ir šajā posmā viens no lielākajiem informatīvajiem ES projektiem izglītības jomā.

Valentīna Kaļiņina skaidro: “Projekta galvenie mērķi ir paplašināt un uzlabot studējošo mobilitāti, veidot vienotu izpratni par mācību rezultātiem, to vērtēšanas sistēmu. Tas būtiski atvieglotu ceļu uz Eiropas izglītības telpu atsevišķām profesionālās izglītības iestādēm un augstskolām Krievijā un Uzbekistānā. Latvijas iekļaušanās vienotā Eiropas telpā jau ir notikusi, un dalība projektā ļauj dalīties pieredzē ar citiem.”