Jaunumi:

Atpakaļ
Ieva Ozola, 16.04.2019

Piešķirta LiepU īpašā balva par skolēnu zinātniskās pētniecības darbu

12.un 13. aprīlī Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, notika Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference, kurai no visiem Latvijas reģioniem bija pieteikti 390 darbi. Valsts konferencē pirmo reizi visās nozarēs tika izmantota starptautisko skolēnu zinātnes konferenču prakse – stenda referāti un intervijas ar vērtēšanas komisiju ekspertiem.

Pagājušā gada 20. aprīlī Liepājas Universitātes rektore Dace Markus kopā ar pārējo Latvijas Universitāšu rektoriem un Izglītības un zinātnes ministru parakstīja Memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības attīstībā. Memorands paredz arī universitāšu īpašās balvas kādam no konferenču laureātiem.

Šogad Liepājas Universitātes īpašā balva tika piešķirta valodniecības un literatūrzinātnes nozarē. To saņēma Liene Katrīna Juhņēviča (Rīgas Franču licejs) par pētījumu “Virsraksti žurnālā “Ir”: alūziju un leksikas izmantojums”. Liepājas Universitāte palīdzēs pētījuma autorei raksta sagatavošanā un publicēs rakstu Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātņu žurnālā “Scriptus Manet”.

Noteikt balvas ieguvēju palīdzēja Daiga Straupeniece, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece, kura kā viena no nozares ekspertēm ne tikai lasīja darbus, bet arī klātienē novērtēja skolēnu sagatavotos stenda referātus un intervēja darbu autorus.

Liepājas Universitāte īpaši priecājas par kolēģa, arī fizikas skolotāja, Ulda Žaimja audzēkņu panākumiem inženierzinātnēs. Konferences nobeigumā VISC pateicību par ieguldījumu Kurzemes reģionālās konferences sagatavošanā un norisē saņēma Guna Pūce, kura šo pienākumu veica jau desmito gadu.