Jaunumi:

Atpakaļ
Sintija Leigute, 05.03.2019

Uzsāktas Latvijas un Lietuvas rehabilitācijas speciālistu apmācības

No 1. līdz 2. martam Lietuvā, Kurtuvenai, norisinājies ievadseminārs rehabilitācijas speciālistu apmācībām, kur Liepājas Universitāte sadarbībā ar Šauļu Universitāti V-A INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā realizē profesionālās tālākizglītības programmu “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem (Interprof).

Profesionālās tālākizglītības programmas mērķis ir pilnveidot rehabilitācijas speciālistu profesionālās kompetences, strādājot ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem.

Ievadseminārā pulcējās rehabilitācijas speciālisti no Kurzemes un Šauļu reģiona, kuri tika iepazīstināti ar projekta turpmāko norisi un guva ieskatu par dažāda veida rehabilitāciju fizioterapijā, mūzikas terapijā, Montesori terapijā, logopēdijā, ergoterapijā, kanisterapijā, delfīnu terapijā, it sevišķi gūstot ieskatu reitterapijā (zirgu terapija).

Liepājas Universitāte informē, ka no marta līdz šī gada septembrim vienreiz mēnesī abās augstskolās notiks apmācību semināri, kurus vadīs pieredzējuši un profesionāli atzīti rehabilitācijas jomu speciālisti, lektori no Liepājas un Šauļu universitātēm, taču jau oktobrī apmācības noslēgsies ar noslēguma konferenci Liepājas Universitātē.

Pasākumus organizē Liepājas Universitāte un Šauļu Universitāte ar Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam finansiālu atbalstu.

Liepājas Universitātes

projekta Interprof

kvalitātes vadītāja Sintija Leigute