Jaunumi:

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 05.03.2019

Papilduzņemšana doktora studiju programmā “Valodniecība”

No 18. līdz 20.  martam Liepājas Universitātē norisināsies papilduzņemšana doktora studiju programmā “Valodniecība” https://www.liepu.lv/lv/283/valodnieciba). Pieteikties doktora studijām iespējams gan klātienē no plkst. 9.00 līdz 16.00 Lielā iela 14, 217a. telpā, gan elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.   

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums doktorantūras studijām (piesakoties elektroniski, iesniegums nav nepieciešams) (veidlapa pieejama šeit);
 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • viena fotokartīte (3x4 cm);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (30,00 EUR) apliecinošs dokuments;
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli - referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikācija (publikāciju kopa) par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē (papildus informācija – programmas direktore asoc.prof. Ieva Ozola, ieva.ozola@liepu.lv).

Piesakoties studijām klātienē, pretendents uzrāda augstāk minēto dokumentu oriģinālus. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus, taču līdz iestājpārbaudījumu sākumam pretendentam ir jāuzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3Í4 cm).

Iestājpārbaudījumi paredzēti 25. martā plkst. 15.00 217a. telpā, bet līgumu slēgšana no 26. līdz 28. martam no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 217a. telpā.

Vairāk par uzņemšanu doktora studiju programmās skatīt uzņemšanas noteikumos doktorantūras studijām 2018./ 2019. studiju gadam (nolikums pieejams šeit).

Papildus informācija: madara.suktere@liepu.lv, tālr.22026079; 26190339.