Jaunumi:

Arhīvs
Atpakaļ
Edgars Lāms, 18.02.2019

Notiks Letonikas lasījumi LU Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā

2019. gada 21. februārī LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks kārtējie Liepājas Universitātes Letonikas lasījumi. Šoreiz uzmanības centrā valodas pētījumi Kurzemē un ar to saistītās Liepājas Universitātes valodnieku aktivitātes.

Ievadā lasījumu dalībniekus un klausītājus uzrunās LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr. h.c.philol. Venta Kocere un LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Dr. habil. philol. Ina Druviete.

Pirmajā priekšlasījumā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asociētā profesore, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Dr. philol. Ieva Ozola iepazīstinās ar LiepU valodnieku līdzdalību Valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” vairākos projektos, kas tādējādi apliecina pētnieku augsto kvalifikāciju.

Liepājas Universitātes rektores, profesores, Kurzemes Humanitārā institūta vadošās pētnieces Dr. habil. philol. Daces Markus priekšlasījuma tēma ir „Latviešu bērnu runa (VPP „Latviešu valoda” kontekstā)”. Referente meklējusi atbildes uz jautājumiem, vai latviešu bērnu runā saskatāmas parādības, kas atbilst citās valodās konstatētām likumsakarībām un vai bērnu valodas pētījumos Latvijā ir kādas īpatnības un kur meklējama unikalitāte.

Trešajā priekšlasījumā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Kurzemes Humanitārā institūta vadošā pētniece Dr. philol. Linda Lauze stāstīs par tēmu „Vietniekvārdi tu un jūs latviešu valodā: kopīgais un atšķirīgais”. Klausītāji tiks iepazīstināti ar vietniekvārdu tu un jūs lietojuma izpēti sociolingvistiskā aspektā, kā arī tiks analizēti Kurzemē veiktās anketēšanas rezultāti, kas liecina par vietniekvārda tu izmantojuma paplašināšanos, bet jūs- sašaurināšanos.

Noslēgumā klātesošie tiks iepazīstināti ar Liepājas Universitātes jaunākajiem zinātniskajiem izdevumiem („Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Nr. 23, „Scriptus Manet”, Nr. 8 u. c.), darbosies arī LiepU jaunāko grāmatu un žurnālu tirdziņš.