Jaunumi:

Atpakaļ
13.10.2011

Sāksies pieteikšanās mērķstipendijām „Informācijas tehnoloģijas” un „Jauno mediju mākslas” maģistrantiem

Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir vienas maģistra studiju programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei. Mērķstipendijas tiek piešķirtas Eiropas Sociālā fonda projekta„Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003) ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2011. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. augustam.

 

Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. pieteikties konkursam var jebkurš LiepU „Informācijas tehnoloģijas” un „Jauno mediju mākslas” maģistrants, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

 

Pirmā pieteikšanās mērķstipendiju konkursam 2011./2012. studiju gadā notiks 18., 19. un 20. oktobrī 215. telpā no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 12.00 līdz 15.00.

 

Kontaktinformācija:

Projektu daļas referente Mg.oec. Ilze Meire, tālr.:  26101247, e-pasts: ilze.meire@liepu.lv

 

Detalizētāka informācija par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību: