Jaunumi:

Atpakaļ
Sabiedrisko attiecību daļa, 11.12.2018 00:00

Projekta Interprof īstenošanā notiek tikšanās ar Šauļu Universitātes kolēģiem

2018. gada 8. decembrī Liepājas Universitātē (LiepU) projekta Interprof ietvaros viesojās vadības un ekspertu darba grupa no Šauļu Universitātes, lai tiktos ar projektā iesaistīto LiepU vadības un ekspertu darba grupu un pārrunātu projekta norises gaitu un turpmāko īstenošanu. Darba grupas veidoja šo universitāšu lektori un pieredzējuši profesionāļi logopēdijā, ergoterapijā, mākslas terapijā, mūzikas terapijā, Montesori terapijā, kanisterapijā un fizioterapijā.

LiepU un Šauļu Universitātes uzsāktā projekta Interprof mērķis ir izstrādāt kopīgu un starpdisciplināru mūžizglītības programmu profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensori motoriem traucējumiem. Šī apmācību programma tiks balstīta zinātnē, inovācijās, abu augstskolu praktiskajā pieredzē, lai pielāgotu rehabilitācijas speciālistu tālākizglītību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nākotnes darba tirgus prasībām rehabilitācijas pakalpojumu uzlabošanā.

Abu universitāšu vadības un ekspertu grupas strādāja darba grupās, apmainoties pieredzē un intensīvi diskutējot par aktuālāko informāciju un prakses atziņām rehabilitācijas jomā, kā arī izstrādāja darba plānu projekta nākamās tikšanās reizei.

Projektu daļēji atbalsta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts ir uzsākts no 2018. gada jūnija un ilgs līdz 2020. gada maijam.


Projekta rezultātā rehabilitācijas speciālistiem būs iespēja piedalīties apmācībās, lai novērtētu terapiju pielietojumu rehabilitācijā ar neiroloģiskas izcelsmes sensori motoriem traucējumiem mākslas terapijā, mūzikas terapijā, kanisterapijā, ergoterapijā, logopēdijā un fizioterapijā.