Jaunumi:

Arhīvs
05.11.2018, Sabiedrisko attiecību daļa

Liepājas Universitāte saņem dāvanu no Polijas vēstnieces

Liepājas Universitāte 5. novembrī saņēma dāvanu no Dr. Monikas Mihališinas - Polijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Latvijas Republikā.


Tas ir saturiski bagāts un apjomīgs izdevums “100 Latvijai nozīmīgi poļi”.  Grāmatas ievadā Dr. Monika Mihališina raksta: “Pēdējos simts gadus Latvijas un Polijas likteņi savijās un šķīrās. Valstis uzplauka neatkarības laikā, bet pieklusa kara un okupācijas periodos. Pagājušajā gadsimtā, neskatoties uz politisko situāciju, simtiem cilvēku Latvijā un Polijā ar savu darbu, apņēmību un daudzveidīgajiem talantiem ir veicinājuši savstarpējo tuvināšanos un abu valstu, sabiedrību un kultūru iepazīšanos.”


Jaunā vēstniece lieliski prot latviešu valodu un savu zinātņu doktora disertāciju ir aizstāvējusi par krāsu semantiku latviešu un poļu valodā.