Jaunumi:

Arhīvs
18.10.2018, | Ārzemju sakaru daļa

LiepU pārstāvji piedalās izglītības izstādēs un semināros Azerbaidžānā un Ukrainā

No 11. līdz 13. oktobrim Liepājas Universitātes Ārzemju sakaru daļas Galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos Ērika Lauberga pārstāvēja LiepU starptautiskā izglītības izstādē “Education and Career”, kura norisinājās Baku, Azerbaidžānā, savukārt 16. oktobrī Ārzemju sakaru daļas Vecākā referente Sintija Leigute – starptautiskā izglītības izstādē “Begin Edu Fair Kiev”, kas norisinājās Kijevā, Ukrainā.


Izstādēs LiepU pārstāves iepazīstināja potenciālos studentus no Azerbaidžānas, Ukrainas un citām valstīm ar LiepU pilna laika ārzemju studiju piedāvājumu bakalaura un maģistra studijās angļu valodā, intensīvi tikās ar esošiem un jauniem sadarbības partneriem augstākās izglītības jomā, kā arī apsprieda turpmāku nākotnes sadarbību kopīgu projektu īstenošanā.


Šobrīd ārzemju studentiem LiepU piedāvā pilna laika studijas bakalaura studiju programmās “Informācijas tehnoloģija”, “Datorzinātnes” un “Eiropas valodu un kultūras studijas”, kā arī maģistra studiju programmās “Informācijas tehnoloģija”, “Ekotehnoloģijas”, “Jauno mediju māksla” un “Vispārējās izglītības skolotājs”. 


“Ņemot vērā, ka LiepU kā izglītības iegūšanas iestādi izvēlējušies studenti no 13 dažādām pasaules valstīm, tai skaitā arī studenti no Azerbaidžānas un Ukrainas, un ārzemju studentu skaits LiepU ar katru gadu turpina pieaugt, svarīgi ir nostiprināt un paplašināt sadarbību arī šajās valstīs. Mums jau ikgadēji notiek kopīga sadarbība dažādos projektos un aizvien biežāk novērojama lielāka interese no studēt gribētājiem par studijām tieši šajos LiepU studiju virzienos,” atzīst Sintija Leigute.  


Papildus izstādēm Vecākā referente devās ikgadējā semināru braucienā uz piecām Ukrainas pilsētām (Harkova, Odesa, Nikolajeva, Viņņica, Mukačeva), kur kopā ar pārstāvjiem no citām Latvijas augstskolām iepazīstināja potenciālos studentus, viņu vecākus un citus interesentus ar studijām katrā no savām universitātēm. Līdzīgi norisinājās izglītības seminārs Latvijas vēstniecībā Ukrainā, kur notika tikšanās ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Juri Poikānu.


Vecākā referente Sintija Leigute secina: “Kopumā ir labs iespaids par to, ka Latvijas izglītību Ukrainā pietiekami labi sāk atpazīt un ka ieinteresētie studenti nāk klāt jau ar konkrētiem jautājumiem par viņiem interesējošo studiju programmu. Jāturpina iesāktais, lai izglītība Liepājas Universitātē tiktu novērtēta arī ārpus Eiropas robežām.” 

Foto ŠEIT.