Jaunumi:

Arhīvs
Atpakaļ
Simona Laiveniece | Sabiedrisko attiecību daļa, 13.09.2018

Dzejas dienās sarunājas par inteliģences lomu sabiedrībā

Liepājas Universitātē ir noticis jau tradicionālais Dzejas dienu pasākums “Autors. Teksts. Lasītājs”.


 Pasākuma veidotāji šoreiz bija iecerējuši sarunu par tēmu –  “Inteliģences loma sabiedriski politisko un kultūras procesu virzībā Latvijā.”  Kā atzīmēja sarunas vadītāja Anda Kuduma: “Katrs ar šo tēmu, iespējams, saprot kaut ko citu, katrā laikā tā tiek skaidrota savādāk.”


Tāpēc arī sarunā piedalījās divu dažādu paaudžu dzejnieces – Liāna Langa un Krista Anna Belševica, sniedzot arī katra savai paaudzei atbilstošu sarunas ievirzi. Liāna Langa priecēja klausītājus ar “nešpetnu skatījumu uz to, kā mainījusies inteliģences loma laikā, kad valsts ar kultūru rotājas svētkos”, filozofiski attīstot domu par ļaunumu. Savukārt jaunā dzejniece Krista Anna Belševica sarunājās par tēmu “Vai mākslā iespējams būt apolitiskam un, ko laikmets pieprasa no sava autora un lasītāja”.


Par inteliģences un dzejnieka lomu kultūras kontekstā savu viedokli pauda Liepājas Universitātes docente Anda Kuduma un lektore Inta Genese-Plaude, rosinot sarunu par mūsdienām kā kultūru sadursmju laiku, kas veicina ne dialogu, bet diskusiju.


Foto ŠEIT.