Jaunumi:

Arhīvs
Atpakaļ
Sabiedrisko attiecību daļa, 30.08.2018

LiepU studenti aicināti pieteikties pētniecības projektu konkursā

Līdz 2018. gada 1. oktobrim Liepājas Universitātes (LiepU) Zinātnes padome sadarbībā ar Studentu padomi aicina LiepU studentus, īpaši bakalaura programmu studentus, piedalīties pētniecības projektu konkursā. Tā mērķis ir sekmēt studentu iesaistīšanos zinātniskajās aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu jaunrades un pētniecības projektu izstrādē, kā arī studentu līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.


Konkurss tiek rīkots ceturto gadu un tā kopējais finansējums ir 1300 euro . Pērn žūrija lēma atbalstīt visus konkursa dalībniekus, no kuriem trīs projektus iesniedza bakalaura studiju programmas “Mehatronika” studenti, bet vienu projektu – bakalaura studiju programmas  „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija“ studente.


„Studentu pētniecības projektu pieteikumi galvenokārt tiek izstrādāti par studiju darbu tematiem. Laikus plānots darbs nodrošina arī labus rezultātus, īpaši – tajās nozarēs, kurās darbu izstrādei ir vajadzīgi papildus materiāli. Šāds konkurss ir labs atbalsts studentiem,“ studentus izmantot iespēju aicina Zinātnes prorektore Ieva Ozola.


Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit. Ievērojot projekta pieteikuma satura un formas prasības, izdrukātu projekta pieteikuma veidlapu aizlīmētā aploksnē iesniedz referentei Madarai Daudziņai-Šukterei (Lielā iela 14, 217A. telpa).


Papildus informācija: madara.suktere@liepu.lv, tālr.22026079; 63407783.