Jaunumi:

Arhīvs
02.08.2018, Sabiedrisko attiecību daļa

Grāmata par Būtiņģes–Sventājas latviešiem un valodu

16. augustā pulksten 14.00 notiks Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētnieces Daiga Straupenieces grāmatas “Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā” atvēršanas svētki Būtiņģes baznīcā. Grāmatas atvēršanai šī vieta izvēlēta apzināti, jo, pēc autores domām, baznīcu Lietuvas pierobežā var uzskatīt arī par latviešu saieta namu, vietu, kur pulcējas vietējie latvieši un atzīmē dažādus svētkus.


Grāmata ir nozīmīgs devums latviešu valodniecībā, jo ir pirmais pētījums valodniecībā par latviešu diasporas valodas stāvokli XXI gs. Lietuvas teritorijā. Būtiņģes un Sventājas latviešu valoda, būdama Latvijas vidusdialekta kursisko izlokšņu pēctece, ir unikāla XXI gs. latviešu izlokšņu mantojuma daļa.


Taču grāmata būs noderīga ne tikai valodniekiem. Darbā aplūkoti arī Latvijas–Lietuvas robežu dalīšanas jautājumi, latviešu skolu aktualizācija XX gs. sākumā Lietuvas pierobežā un dažādi arhīva materiāli.


Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Daiga Straupeniece

grāmatas autore