Jaunumi:

Arhīvs
02.08.2018, Sabiedrisko attiecību daļa

Universitātē notiek 1. Baltijas valstu paliatīvās aprūpes speciālistu konference

No 3. līdz 5.augustam Liepājas Universitātē notiek Baltijas Rehabilitācijas centra “Dižvanagi” sadarbībā ar Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti, Liepājas pilsētas domi un Rīgas Stradiņa Universitāti rīkotā 1. Baltijas valstu paliatīvās aprūpes speciālistu konference. Ar prezentācijām tajā uzstāsies 15 lektori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Dānijas, Vācijas un ASV.


Konferences pirmajā dienā ir plānotas diskusijas par Asociācijas veidošanu, plenārlekcijas par Latvijas un Vācijas pieredzi paliatīvajā aprūpē, kā arī dažādu valstu prezentācijas par paliatīvās aprūpes attīstību delegātu pārstāvētajās valstīs.


Otrajā dienā darbs norisināsies vairākās sesijās. Sesiju tēmas ir saistītas gan ar simptomātisko terapiju, plaušu mākslīgo ventilāciju un skābekļa terapiju, gan reto slimību pacientu problēmām, tiks aplūkoti reto slimību pacientu aprūpes juridiskie aspekti. Viena no sesijām būs veltīta uztura terapijai un tajā paredzēta arī enterālās barošanas meistarklase.


Notiks diskusijas par psihosociāla rakstura problēmām paliatīvajā aprūpē un komandas darba efektivitāti. Savukārt noslēguma dienā konferences programmā ir plānota dalībnieku spēle, kuras gaitā iecerēts izstrādāt virzienus turmākai paliatīvās aprūpes attīstībai. Konferences trešajā dienā ir paredzētas atsevišķas plenārlekcijas. Vakara programmā dalībniekiem konferences dienās tiks piedāvāti arī stenda referāti un klīnisko gadījumu sesijas.


Konferences noslēgumā paredzēta Baltijas Paliatīvās aprūpes asociācijas dibināšana un nodoma protokola parakstīšana.


Liepājas Universitātei šī konference ir svarīga, jo šeit tiek īstenotas studiju programmas Sociālās labklājības un veselības aprūpes virzienos.