Jaunumi:

Arhīvs
11.07.2018, Simona Laiveniece | Sabiedrisko attiecību daļa

Notiek pirmā jaunās KBI valdes sēde

Šodien notika SIA “Kurzemes Biznesa Inkubators” valdes sēde – pirmā pēc jaunās valdes apstiprināšanas Uzņēmumu reģistrā.  SIA KBI dibinātājs un akcionārs ir  arī Liepājas Universitāte. Līdzās valdes locekļiem Arvilam Jēkabsonam un Salvim Rogam Liepājas Universitāti KBI valdē pārstāv Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga.


Pirmajā jaunās valdes sēdē neformālā gaisotnē tika runāts par KBI nākotnes stratēģiju, bet Inta Kulberga atzīmē tās lietas, kas svarīgas Liepājas Universitātei: “Pirmkārt, mēs kopīgi startējam studentu inovāciju grantu konkursā. Tas nenoliedzami sekmēs uzņēmēju un studentu ciešu sadarbību. Otrkārt, Vadības un sociālo zinātņu fakultātei būs ciešāka saikne ar Kurzemes uzņēmējiem, kas nodrošinās studiju praktisko pusi.”