Jaunumi:

Arhīvs
03.07.2018, Sabiedrisko attiecību daļa

Tiek īstenots pēcdoktorantūras projekts

Liepājas Universitātē kopš 2017. gada oktobra tiek īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”,  Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 (projekta īstenotāja - vadošā pētniece, docente Baiba Trinīte, Dr. med.).


Par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem ziņots vairākās starptautiskās konferencēs – Baltijas Logopēdu kongresā 26.-27. aprīlī Šauļos (Lietuva), Eiropas Logopēdu kongresā 10.-12. maijā, Kaškaja (Portugāle), Baltijas Otorinolaringologu kongresā 7.-9. jūnijā Rīgā.


Pētījums tika veikts Liepājas 5. un 15.vidusskolās. Tika izpētīta klašu telpu akustika un verbālo instrukciju izpratne 1. - 4. klašu skolēniem. Skolu pedagogi un administrācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar iegūtajiem rezultātiem.