Jaunumi:

Arhīvs
12.06.2018, Simona Laiveniece | Sabiedrisko attiecību daļa

Aprit desmit gadi kopš augstskolai Liepājā piešķirts universitātes statuss

Šodien Liepājas Universitātē notika svinīgā Satversmes sēde, kurā līdzās universitātes rektores informatīvajam pārskatam un jauna Senāta vēlēšanām, klātesošie atcerējās laiku pirms desmit gadiem, kad 2008. gada 12. jūnijā Liepājas Universitātei tika piešķirts universitātes statuss, un šobrīd tā ir viena no sešām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kurai ir universitātes nosaukums.

Universitātes vārds ir ne tikai gods, tas nes līdzi arī virkni prasību, kas jāizpilda, lai šo nosaukumu saglabātu, un Liepājas Universitātei tas ir izdevies jau desmit gadu.

           Liepājas Universitātes rektore Dace Markus informatīvajā ziņojumā uzsvēra, ka studentu skaits pārskata periodā, kaut vai par vienu procentu, bet ir palielinājies, ir pieaudzis ārzemju studentu skaits, pie mums aizvadītajā gadā ir strādājuši trīs Fulbraita stipendiāti. Priecē fakts, ka jau divus gadus jauno finansu gadu Liepājas Universitāte iesāk ar budžeta atlikumu no iepriekšējā gada. Ievērojami līdzekļi ir apgūti dažādos projektos, un jaunu vizuālo veidolu ir ieguvusi pati universitāte.


            Universitātes rektore Dace Markus vēlēja: “Būsim arī turpmāk komanda!”