Jaunumi:

Arhīvs
07.06.2018, Sabiedrisko attiecību daļa

Seminārā prezentē sadarbības projekta rezultātus

7. jūnijā Liepājas Universitātē notika seminārs, kurā piedalījās Dabas un inženierzinātņu fakultātes un Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pārstāvji, Latvijas Universitātes pētnieki un Liepājas SEZ ostas pārstāvis Ostas kapteiņa vietnieks Gints Ažēns.


Seminārā tika prezentēti Latvijas Universitātes efektīvas sadarbības projekta ar LSEZ „Hidrodinamiskā modelēšana sistēmas jūra-priekšosta-kanāls-ezers-upe” rezultāti, kas ir būtiski ostas hidroloģiskā stāvokļa novērtēšanai un var kalpot tālākai ostas izbūvei. Pētījuma rezultātus skaidroja Dr.phys. Uldis Bethers un Dr.phys. Vilnis Frišfelds.


Savukārt Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētnieki izklāstīja savu pētījumu rezultātus par viļņu mērīšanas iespējām ostas akvatorijā un oriģinālas hidrotehnisko būvju apsekošanas un skenēšanas iekārtu izveidi. Šī iekārta ir oriģināla un tā palīdzēs novērtēt ostas piestātņu zemūdens tehnisko stāvokli, kas nav veikts jau vairākus desmitus gadu un ir svarīgs ostas drošības un funkcionēšanas aspekts.


Tikšanās notika radošā gaisotnē ar cerību, ka pētījumi dos gaidīto rezultātu.


Foto ŠEIT.