Jaunumi:

Arhīvs
09.01.2018, Zane Jansone | Sabiedrisko attiecību daļa

Bakalaura darbus veiksmīgi aizstāv Kultūras vadības studenti

Liepājas Universitātē šobrīd ir bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas laiks, lai jau 26. janvārī tagadējie studenti taptu par absolventiem, saņemot diplomus.


10. janvārī pēdējo, svarīgo soli ceļā uz izlaidumu spēra Kultūras vadības neklātienes piektā kursa studenti, aizstāvot savus bakalaura darbus par tēmām, kas saistītas gan ar kultūras notikumu atspoguļojumu medijos, gan amatiermākslas kopu darbību latviešu diasporās, kā arī kultūras pasākumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām  vajadzībām un kultūrtūrismu.


Neilgi pēc bakalaura darbu aizstāvēšanas Kultūras vadības studenti dalījās pārdomās: “Uztraukums ir pārgājis. Šie četri ar pusi gadi ir bijuši lielu pārmaiņu un pārbaudījumu laiks. Mēs uzskatām, ka esam izcilnieki, jo nebija neviena parāda, vienmēr visu  laicīgi izdarījām, apmeklējām lekcijas un apvienojām ar visām pārējām dzīves lietām. Daži no mums ir studējuši arī klātienē, bet uzskatām, ka neklātienes studijās ir ģimeniskāka sajūta un laba attieksme no pasniedzējiem.”


Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, kurš bija žūrijas komisijas priekšsēdētājs, studentiem vēlēja: “Apsveicu visus ar veiksmīgi aizstāvētiem darbiem.  Lieciet lietā zināšanas, ko esat ieguvuši. Vēlu, lai vairāk būtu kultūras cilvēku, kas kultūras jomu vairāk attīstītu un vairāk rūpētos gan par šīm aktualitātēm, kuras jūs šodien mums noprezentējāt, gan vispār.  Kultūras jomā ir ko darīt.”


Liepājas Universitātes ziemas izlaidumi notiks 26. janvārī plkst. 12:00 un 15:00 Lielajā ielā 14.


Foto ŠEIT.