Jaunumi:

Arhīvs
26.12.2017, | Ārzemju sakaru daļa

Studenti aicināti pieteikties Ungārijas valsts stipendijām

Ungārijas fonds 'Tempus Public Foundation' aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstskolās. Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 30. janvāris (pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu, un pētniecība) un 28.februāris (īslaicīgas studijas).

 

2018./2019. akadēmiskajā gadā piedāvātās iespējas:

 

  • īslaicīgas studijas bakalaura, maģistra vai doktora studijas.

Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā. 

 

  • pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas.

Jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

 

  • pētniecība (īslaicīga pētniecība – 3–29 dienas, garāks pētniecības periods – 1– 10 mēneši).  Kandidātiem nepieciešams vismaz maģistra grāds.

  

Latvijas kandidātiem nepieciešama Valsts izglītības attīstības aģentūras nominācijas vēstule.


Plašāka informācija: ŠEIT.