Jaunumi:

Arhīvs
13.12.2017, Sabiedrisko attiecību daļa

Liepājas Universitāte izsludina pieteikšanos stipendijai vidusskolēniem

Liepājas Universitāte izsludina stipendiju konkursu vidusskolēniem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu Liepājas Universitātē.

 

Stipendija vienam ģimnāzijas vai vidusskolas 12. klases skolēnam tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā, kā arī par sabiedrisko līdzdalību dažādās jauniešu un skolēnu organizācijās. 

 

Pieteikumi stipendijai jāiesniedz Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, LV-3401), 214. telpā no 2018. gada 8. līdz 15. janvārim darba dienās no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Stipendijai pretendents piesakās personīgi vai atsūtot dokumentus pa pastu. Pieteikumam (aizpildītai veidlapai) jāpievieno:

·      motivācijas vēstule (apjoms 1 lapa);

·      pretendenta CV (dzīvesgājums);

·      mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu kopijas u. tml.);

·      skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī (ne zemāks par 7,5 ballēm);

·      skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstules.

Ar Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem var iepazīties šeit -  /lv/45/stipendijas      

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Papildu informācija rakstot uz e-pastu: madara.suktere@liepu.lv vai zvanot pa tālruni 63407783.