Jaunumi:

Atpakaļ
-, 11.04.2016 00:00

Mehatronikas studenti varēs apvienot studijas un darbu specialitātē

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes Mehatronikas studiju programmas studentiem drīzumā tiks piedāvāta vēl nebijusi iespēja apvienot studijas ar darbu specialitātē.


Stāsta studiju programmas Mehatronika direktors Armands Grickus: „Mēs iedibinām duālo apmācības principu – tas nozīmē, ka daļu no laika studenti pavadīs auditorijās lekcijās, bet daļu – uzņēmumā strādājot. Studentiem tas dos nepieciešamās finanses. Lai arī tā nebūs pilna slodze, bet ienākums noteikti būs lielāks kā valsts noteiktā stipendija, turklāt students nepastarpināti varēs iepazīt nākošo darba vietu un saprast profesionālos pamatus. Uzņēmējiem tā būs iespēja domāt par kadru politiku un iepazīstināt studentu ar uzņēmuma specifiku un darba apstākļiem. Savukārt mēs uzzināsim, kam apmācību procesā jāpievērš vairāk uzmanība.”


Vēlmi sadarboties jau ir izteikuši vairāki uzņēmumi, kuri ar studentiem slēgs trīspusēju līgumu, kurā ir noteiktas visu iesaistīto pušu tiesības un atbildība.