Jaunumi:

Atpakaļ
Kristīne Timermane | Sabiedrisko attiecību daļa, 18.09.2015 00:00

Liepājas Universitāte piedāvā plašu Zinātnieku nakts programmu

25. septembrī Liepājas Universitātē tāpat kā citās Latvijas un Eiropas augstskolās notiks Zinātnieku nakts, kas šogad notiks desmitās gadadienas zīmē. Laikā no plkst. 17.00 līdz 22.00 Kr. Valdemāra ielā 4 visas fakultātes par tēmu “Gaisma” piedāvās dažādas aktivitātes – rotaļas, spēles, lasījumus, meistardarbnīcas, eksperimentus utt.


Dabas un inženierzinātņu fakultāte aicina piedalīties viktorīnās, gleznošanas darbnīcā, dažādos eksperimentos, modelēt gaismas procesus un sadarbībā ar SIA “Liepājas enerģija” radīt enerģiju. Aplūkot varēs foto galeriju, kas tapusi no Liepājas Universitātes studentu un darbinieku iesūtītajām fotogrāfijām par gaismas tēmu.


Kustību aktivitātes, rotaļas un spēles pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kā arī erudīcijas un atjautības spēles sākumskolas skolēniem būs sarūpējusi Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte. Savukārt Vadības un sociālo zinātņu fakultāte pozitīvo emociju laboratorijā radīs gaišas domas un emocijas, kā arī runās par gaismas un mūzikas nozīmi cilvēka pozitīvo emociju veidošanā. 


Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes saime būs sarūpējusi radošās rakstīšanas meistardarbnīcas skolēniem, gleznošanas darbnīcas, gaismas un skaņas performances. Notiks arī Jauno filologu skolas atklāšana, Normunda Dzintara dzejas krājuma atvēršana, Raiņa dzejas tulkojumu lasījumi svešvalodās un profesora Edgara Lāma priekšlasījums “Gaisma Raiņa dzejā”.


Liepājas Katoļu pamatskolas zvanu ansamblis “Re-re-mi-la” klātesošajiem piedāvās mazu koncertu.


Pagājušā gadā Liepājas Universitātē šis pasākums bija plaši apmeklēts, arī šogad tiek aicināti skolēni (gan esošie, gan bijušie), skolotāji, skolēnu vecāki, radi, draugi un ikviens interesents. Dalība pasākumā ir bez maksas.

 


  

 PROGRAMMA


Dabas un inženierzinātņu fakultāte


Viktorīna "Vai Tu pazīsti gaismu?". Veidojot komandas, būs iespējams atbildēt uz viktorīnas jautājumiem.

 

Aktivitāte “Radi gaismu pats”. Apmeklētāji varēs “radīt” enerģiju, kas izgaismos SIA "Liepājas enerģija" logo. Aktivitāte izstrādāta ar SIA "Liepājas enerģija" atbalstu.

 

Gleznošanas darbnīca: “Gaisma burkā”. Krāsas un gaismas mijiedarbība. Varēs apgleznot burkas un izgaismot tās ar svecēm.

 

Foto galerija “Gaisma fotogrāfijā”, gaismas nozīme fotografēšanas un vizualizācijas procesā. Foto galerija no Liepājas Universitātes studentu un darbinieku iesūtītajām fotogrāfijām par gaismas tēmu. 

 

Eksperimentu demonstrējumi par gaismas tēmu ar spoguļiem, lāzeriem, robotiem u.c. Ikvienam būs iespēja veikt uzdevumus eksperimentam ar gaismu.

 

Eksperiments “Krāsu modelis”. Apmeklētājiem būs iespēja pašiem iegūt vēlamo krāsu no pamatkrāsām, mainot gaismas intensitāti.

 

Modelēšana. Izmantojot modelēšanas programmu, apmeklētāji varēs modelēt gaismas procesus.

 

Redzami neredzams. Tumšā telpā varēs redzēt īpaši apstrādātus objektus, kurus parastā gaismā neredzam.

 

“Figūru pārvērtības”. Būs iespēja pārliecināties, ka gaismā fīgūrām mainās īpašības, piemēram, visi trijstūri kļūst vienādi.

 

“Gaisma Dzīvībai”. Varēs uzzināt, kā gaisma ietekmē dažādas dzīvas būtnes.

 

Dabas un inženierzinātņu fakultātes Vides pētījumu centrs


Ūdens pasaule caur mikroskopagaismu - Bezmugurkaulnieku (makro- un meiofauna) barošanās attiecību (trofiskais) tīmeklis: to veidojošo sugu pārstāvji, kas parasti dzīvo ezeru tumšajos ūdeņos, tiek notverti laboratorijas akvārijā, apskatīti stereomikroskopa gaismā (t.s. binokulārā), salīdzināti ar piedāvātajiem krāsainajiem attēliem un identificēti; apmeklētāji noklausoties īsu stāstījumu par konkrēto hidrobiontu (ūdens organismu) un tā ekoloģiskajām funkcijām piedalās viktorīnā.

 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte


Kustību aktivitātes „No tumsas uz gaismu”sākumskolas skolēniem 19.00 – 19.45

Tumsas un gaismas nozīme, izpildot dažādaskustību aktivitātes: “Uzticības rotaļa”; “Līdzsvara vingrojumi”; “Noķer gaismiņas”; “Trāpi mērķī”. Stafete ar šķēršļu joslas pārvarēšanu “Caur tuneli augšup uz gaismu”.


Rotaļas un spēles pirmsskolas vecuma bērniem 17.00 – 17.45

Devīze: „Gaišas domas rada zināšanu gaismu”. Pirmsskolas vecuma bērniem tiks piedāvātas dažādas attīstošas spēles un radoši uzdevumi. Bērni paši izdomās spēļu variantus, veidos komandu, piem., izveidos krāsainu kolāžu „Dienas un nakts gaismas noskaņas”, kurs būs jāpapildina ar pašu sacerētu muzikālo fonu, spēlējot, dziedot.


Gaismas spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem 18.00 – 19.00

Praktiskas gaismēnu darbnīcas bērniem. Kompozīcijas veidošana un projicēšana. Eksperimentēšana ar dažādiem materiāliem.

 

Erudīcijas un atjautības spēle sākumskolas skolēniem 19.00 – 20.30

Studentu pašizgatavotā galda spēle integrē sākumskolas dažādu mācību priekšmetu zināšanas un prasmes: faktu izzināšanu , ēnu teātra uzdevumus, mīklu minēšanu, atjautības uzdevumus, eksperimentu veikšanu, dzejoļu sacerēšanu, dziedāšanu. Spēle rosina skolēnus izzināt tēmu Gaisma, darbojoties praktiski un radoši.

 

Mūzika un rotaļas - pirmsskolas vecuma bērniem 18.00 – 18.45, sākumskolas un pamatskolas skolēniem 19.00 – 19.45


Vadības un sociālo zinātņu fakultāte


Pozitīvo emociju laboratorija – gaišo domu un emociju kolāžas veidošana. Gaismas metafora psiholoģijā. Gaismas un mūzikas nozīme cilvēka pozitīvu emociju veidošanā.

 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte


JAUNO FILOLOGU SKOLAS atklāšana.


Normunda Dzintara dzejas krājuma atvēršana


"Gaisma Raiņa dzejā". Prof. Edgars Lāma priekšlasījums


"Raiņa vārdu gaisma"

 

Raiņa dzejas tulkojumu lasījumi svešvalodās.Piedalās programmu "Eiropas valodu un kultūras studijas" studenti


"Mana gaisma" - radošās rakstīšanas meistardarbnīcas skolēniem. Vada Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore Linda Zulmane 18.00 – 19.00


Gleznošanas darbnīca. Piedalās programmas „Dizains” studenti plkst. 17.00 – 19.00

 

Gaismas un skaņas performance

audiovizuāla apvienība “Void”, kura savos priekšnesumos eksperimentē ar naratīva veidošanas tehnikām un analogo/digitālo mediju saistībām. Zinātnieku naktī apskatei būs pieejams video darbs, kurš ir tapis ar video cilpu (*video feedback*) palīdzību notverot un pārtverot gaismu telpā.

 

19.00 – 19.15 un 19.30 – 19.45

Zvanu ansambļa "Re-re-mi-la" mini-koncerts

 

„Lai top gaisma”(organizē PIKC LVT) Eksperimenti un demonstrācijas

 

Informācija par Zinātnieku nakts pasākumiem citās Latvijas pilsētās ŠEIT.