Jaunumi:

Atpakaļ
Kristīne Timermane | Sabiedrisko attiecību daļa, 10.12.2014 00:00

Vidusskolēni aicināti pieteikties Liepājas Universitātes stipendijai

Liepājas Universitāte (LiepU) izsludina gadskārtējo stipendiju konkursu vidusskolēniem. Pieteikumi jāiesniedz no š.g. 6. līdz 15. janvārim.


Mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī  studiju uzsākšanu LiepU. Piešķiršanas periods – seši mēneši mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs). Kopējais stipendijas apmērs 855 EUR.


Stipendija tiek piešķirta vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.


Pretendenti var pieteikties personīgi LiepU vai atsūtīt dokumentus pa pastu. Pieteikuma veidlapai ir jāpievieno motivācijas vēstule 1 lapas apjomā, pretendenta CV, mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu kopijas u.tml.), skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī, skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstule.


Nolikums par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem pieejams ŠEIT, savukārt pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT.


Pieteikumi jāiesniedz Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, LV - 3401), 214. telpā, no 2015. gada 6. līdz 15. janvārim (pasta zīmogs) darba dienās no plkst. 14:00 līdz 16:00.


Liepājas Universitāte stipendiju piešķir kopš 2013. gada. Šī gada janvārī to saņēma Latvijas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Agnese Felicita Alžāne, kas izvēlējās Liepājas Universitātē studēt profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”.


Plašāka informācija: Guna Pūce, tālr. 63407783, e-pasts: guna.puce@liepu.lv